Nieuws

Groen Kennisnet en onderwijs voor innovatie groen boerenerf

Gepubliceerd op
29 juli 2019

Minister Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten welke maatregelen zij wil nemen om innovaties op het boerenerf te stimuleren.

Een aantal afspraken hierover zijn of worden vastgelegd in het Groenpact. Groen onderwijs is een sleutelinstrument bij het laten doorwerken van kennis en het verhogen van het kennisniveau. Groen Kennisnet wordt vernieuwd en doorontwikkeld.

Groen Onderwijs

De minister zit een belangrijke rol voor het onderwijs bij het innoveren: “Begin dit jaar is de tweede fase van het Groenpact gestart. Het pact gaat over het vernieuwen van het onderwijs aansluitend bij de arbeidsmarkt, innovatie op het boerenerf en aansluiten op maatschappelijke opgaven”, aldus Schouten. Ze is in gesprek met NWO, de topsectoren en de groene scholen over samenwerking bij het ontwikkelen van praktijkkennis voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. Samen met NWO-SIA investeert het ministerie van LNV dit jaar ruim 8 miljoen in praktijkkennisprogramma’s met de groene hogescholen gericht op Duurzaam Bodembeheer, Duurzame Plantaardige ketens, Duurzame Veehouderij en Agrarische Bedrijfsovername. De doelstelling is jaarlijks programma’s te laten starten gericht op de onderwerpen binnen de kringlooplandbouw (zie ook het eerder gepubliceerde bericht over NWO-SIA programma praktijkkennis groen). Er worden ook kringlooplectoren aangesteld die praktijkexperimenten verbinden aan het onderwijs.

Masterclasses

In overleg met de provincies gaat de minister tevens verkennen hoe er meer mogelijkheden kunnen komen voor openstelling en kijkdagen om de innovaties op voorbeeldbedrijven, proeftuinen en field labs te bezichtigen. Daarbij worden er masterclasses georganiseerd met inbreng van Wageningen Research. Dit jaar starten er circa 20 masterclasses voor kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering.  

Groen Kennisnet vernieuwen

Het vernieuwde Groen Kennisnet krijgt een brede doelgroep. De minister wil het kennisplatform ontwikkelen tot een inspiratiebron voor kringlooplandbouw, klimaatvriendelijke bedrijfsvoering en andere vraagstukken waar primaire ondernemers mee aan de slag willen. Niet alleen voor deze ondernemers, maar ook voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, adviseurs en andere partijen die een rol spelen in de realisatie van de omslag. De minister stelt daar 1 miljoen euro voor beschikbaar. Vanaf 2020 gaat de minister ook 300.000 per jaar vrijmaken om de kennisdoorwerking via Groen Kennisnet te versnellen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat ook andere stakeholders meedoen met een zelfde bijdrage. De afspraken hierover zal Schouten in het Groen Pact vastleggen.

Bedrijfscoaches

Minister Schouten wil ook in overleg met de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, Agrarische organisaties en andere stakeholders over kwaliteit, erkenning en registratie van onafhankelijke 'bedrijfscoaches'. Adviseurs die zich willen registreren moeten hun vaardigheden aantoonbaar maken. Met de registratie komen ze in aanmerking voor een vergoeding van de diensten voor boeren en tuinders.

(Bron foto: Shutterstock)