Groene Hotspot Houten

Groene Hotspot Houten is een online en fysieke community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Een plek om kennis te delen. En om samen te werken aan groene oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

Dé community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners

In 2050 wonen er naar schatting maar liefst 9 miljard mensen op de wereld, voor het merendeel in stedelijk gebied. Dit zorgt voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende gezond voedsel en een leefbare omgeving? De groene sector heeft een belangrijke rol in de zoektocht naar oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom is het cruciaal dat de arbeidsmarkt in de sector goed werkt en optimaal gebruikmaakt van het beschikbare talent. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten onderwijs, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen optrekken. Door samen continu te blijven investeren in talentontwikkeling in de groene sector.

Een groene toekomst begint met groen onderwijs

Talentontwikkeling begint in het onderwijs. Het is dan ook zaak om groen onderwijs te stimuleren. Om hier een extra impuls aan te geven, hebben verschillende bestaande initiatieven besloten om de krachten te bundelen. Zo is Groene Hotspot Houten ontstaan. De initiatiefnemers van deze pilot zijn: GroenPact, Wellantcollege, de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid, de AOC Raad en de MBO Raad. Groene Hotspot Houten heeft als doel om zo veel mogelijk mensen en partijen uit de groene sector bij elkaar te brengen. Van studenten en docenten tot leerbedrijven en leveranciers. Van vmbo’s en mbo’s tot hbo’s en universiteiten. En van lokale overheden tot wereldwijde samenwerkingsorganisaties. Iedereen is welkom.

Kennis uitwisselen en actief samenwerken

Om een centrale ontmoetingsplek te creëren voor de hele groene sector, is er een online learning community opgezet. Hier kan iedereen een bijdrage leveren aan actuele thema’s en vraagstukken in de groene leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. Daarbij is het de bedoeling om kennis uit te wisselen, maar vooral ook om actief samen te werken aan projecten rond verschillende thema’s. Daarnaast is de hotspot bij uitstek de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen, bijvoorbeeld voor werk, stage, opleidingen en cursussen. Naast een online community is er een fysieke locatie ingericht in Houten. Een ‘thuishonk’ waar mensen uit de groene sector elkaar kunnen ontmoeten en waar ruimte is voor vergaderingen en lezingen. Een omgeving die inspireert, verbindt en mensen in beweging zet: dát is Groene Hotspot Houten!

Online platform

De website van Groene Hotspot Houten fungeert als hét online platform voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Doe mee: wissel kennis en ervaring uit over thema’s uit de groene leefomgeving en werk samen aan projecten, zoals een app voor bijenplanten.
Framework online platform

Voor het online platform is een speciaal technisch framework ontwikkeld. Dit framework is ook beschikbaar voor organisaties die vergelijkbare online communities willen opzetten. De sitemap in XML-Sitemaps en Drupal geeft een indruk van de mogelijkheden.

Rapport ‘Model inrichten hotspot’

In dit rapport beschrijven we wat er komt kijken bij het opzetten van een community als Groene Hotspot Houten. Wat zijn de succesfactoren en dilemma’s? En wat heeft het opgeleverd? Dit hebben we ook laten zien in een workshop op de Groenpact Manifestatie. Bekijk hier onze presentatie.

Video ‘Hoe werkt de hotspot?’

In deze video leggen we uit hoe Groene Hotspot Houten concreet mensen uit de groensector bij elkaar brengt, zowel fysiek als online. Mensen uit onderwijs en bedrijfsleven vertellen welke meerwaarde het voor hen heeft om op deze manier samen te werken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Projectplan

Het projectplan beschrijft waarom we begonnen zijn met de Groene Hotspot Houten, de doelen en resultaten waar we met de hotspot naar streven, en de manier waarop we aan de slag zijn gegaan om die doelen en resultaten ook echt te bereiken.