Bijeenkomst

Groot Bodem College - Bodembiodiversiteit: doel of middel?

Er is veel te doen om de biodiversiteit in Nederland. De media berichten over achteruitgang van bloeiende planten, weide- akkervogels, bijen en andere insecten. En de moderne landbouwpraktijken worden gezien als de oorzaak van deze trend.

Organisator Aeres Hogeschool Dronten
Datum

do 7 juni 2018 11:30 tot 12:45

Locatie Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 2, Dronten

‘De bodemfauna is zo dood als een pier’, kopte een krant begin dit jaar. Niet iedereen deelt deze mening, maar men is het er wel over eens dat een actief bodemleven essentieel is voor de vollegronds voedselproductie. Het zijn de onzichtbare ‘arbeiders’ die 24/7 aan de slag zijn voor de boer. De wetgeving stuurt op maatregelen om de biodiversiteit te verhogen. Daarmee wordt het een verplichting voor de boer, een doel op zich, en gaat het voorbij aan de werkelijke meerwaarde ervan. Gera van Os neemt ons mee onder de grond en belicht waar de biodiversiteit om draait.

Spreker

Gera van Os is sinds 2015 als lector Duurzaam Bodembeheer verbonden aan Aeres Hogeschool Dronten. Daarvoor werkte zij als onderzoeker Bodem- en plantgezondheid bij Wageningen University & Research. Zij is gepromoveerd bij de leerstoel Microbiële Ecologie aan de Universiteit Leiden.

Wij kijken uit naar uw komst en zien u graag op tijd verschijnen op donderdag 7 juni 2018. Aanmelden is niet nodig. Vrije inloop.