Studiedag

Herstel en beheer van ijzerrijke venen

In deze veldwerkplaats leer je meer over de rol van chemie in ijzerrijke venen en over de mogelijkheden rond vernatting van beekdalvenen.

Organisator O+BN en VBNE
Datum

vr 18 september 2015 09:15 tot 16:30

Locatie Werkschuur Staatsbosbeheer, Molensteeg 2, Oudemolen

Het beheer van beekdalen waarin venen voorkomen of zich kunnen ontwikkelen, biedt de nodige uitdagingen. Het succes van het beheer hangt onder andere af van de ontwateringshistorie en de kwaliteit van het toestromende grondwater. Er zijn grote verschillen merkbaar tussen beekdalen waar veel ijzer beschikbaar is en beekdalen waar de uitgangssituatie veel armer is.

Voor je aan de slag gaat met (herstel) beheer is het daarom belangrijk om zicht te krijgen op de chemische eigenschappen van je gebied en te weten wat deze voor de herstelmogelijkheden. Daarnaast zijn er ook diverse beheeropties: ga je maaien, plaggen of toch iets anders? In deze veldwerkplaats leer je meer over de rol van chemie in ijzerrijke venen en over de mogelijkheden rond vernatting van beekdalvenen. Bij de Drentse Aa krijg je diverse mooie voorbeelden te zien van vernatting en van plag- en maaibeheer.

De kosten voor deelname zijn:

  • € 295,- (excl. BTW)
  • € 95,- (excl. BTW) voor medewerkers/leden van organisaties die zijn aangesloten bij de VBNE of die participeren in het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid. Kijk voor meer informatie op de
    website.