Blogpost

Hoe zorgt een varkenshouder ervoor dat zijn varkens niet ziek worden?

Gepubliceerd op
9 februari 2015

Een rare vraag want het antwoord lijkt zo logisch: door ze goed te verzorgen natuurlijk. Maar de praktijk lijkt weerbarstiger. Het is allemaal niet zo gemakkelijk.

Daarom hebben we medicijnen nodig om ziekten te bestrijden. We hebben vaccins nodig om een hoge infectiedruk werkbaar te houden. We couperen staarten zodat de varkens er niet aan gaan vreten. Grote investeringen in tijd en geld moeten we doen om problemen te voorkomen.

Het lijkt erop alsof we veel moeten forceren om resultaten te behalen. Alsof we het varken in ons systeem moeten duwen om het economisch rendabel te maken. Toch zeggen oudere veehouders het allemaal: als de boer goed is voor zijn vee, dan is het vee goed voor de boer. Wordt dit nu een pleidooi voor een nostalgische “Ot en Sien” veehouderij? Juist niet. Dit wordt een verhaal over technologische veehouderij van een hoog niveau met een duidelijke kwaliteitsvisie. Maar wel met veel zorg voor het dier omdat er vanuit het dier gedacht wordt. Het dier respecteren zoals het is.

Om zo goed mogelijk met het varken rekening te houden en er toch goede economische resultaten uit te halen, is niet makkelijk. Veel moeilijker dan een potje met medicijnen open trekken als er ziekte heerst. Veel moeilijker dan alle biggen vaccineren. Het is heel goed mogelijk om zonder veel diergeneeskundige ingrepen als vaccinaties, antibiotica, couperen of wat dan ook, heel goede resultaten te behalen. Maar dan moet je wel gestructureerd en zorgvuldig werken op basis van diergeneeskundige basisprincipes. Werkt dat dan ook in de praktijk? Jazeker, Gerald Deetman uit Putten laat het zien!