Presentatie

Inaugurele rede lector Peter Kooman Lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie

In zijn inaugurele rede zal Peter Kooman ingaan op de eisen die aan een toekomstgerichte aardappelketen worden gesteld en hoe onderwijs, onderzoek en innovatie deze keten kunnen helpen versterken.

Organisator CAH Vilentum
Datum

vr 20 mei 2016 14:15

Locatie CAH Vilentum, De Drieslag 2, 8251 JZ Dronten, T. 088 - 020 6000

Nederland heeft een unieke positie in de aardappelsector op het gebied van uitgangsmateriaal, productie, opslag en markt. Deze unieke positie geldt voor bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Deze positie, opgebouwd in de afgelopen decennia, is echter niet vanzelfsprekend. De aardappelwereld wordt steeds internationaler en concurrerender. De maatschappij stelt steeds meer eisen aan het product en aan de productieketen. De sector werkt hard aan productinnovaties en het verduurzamen van de aardappelteelt.
In de snel veranderende wereld staat de volgende vraag centraal:
Hoe houden we de aardappelketen toekomstbestendig in tijden van snelle veranderingen? CAH Vilentum heeft het lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie. Dit lectoraat ondersteunt een goede verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek om nieuwe kennis en ontwikkelingen in de aardappelsector mede vorm te geven en uit te dragen.

Programma

  • Vanaf 14.15 uur Ontvangst
  • 15.00 uur Welkom door Wiggele Oosterhoff en introductie door Gerard van Tilburg
  • 15.15 uur Inaugurele rede door Peter Kooman
  • 15.55 uur Reactie door Gert Sikken
  • 16.25 uur Installatie door Rieke de Vlieger
  • 17.00 uur Receptie

Aanmelden

Aanmelden via www.cahvilentum.nl/inauguratiepeterkooman