Studiedag

Innovatiedag Pioenroos 2021

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos. Van Aert Flowers BV is het gastbedrijf op Bouwluststraatje 15 in Breda voor deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten.

Organisator Delphy en vakblad ‘v/d Grond’
Datum

vr 3 september 2021 10:00 tot 17:30

Locatie Van Aert Flowers B.V., Bouwluststraatje 15 4838 GK Breda

Vernieuwen van kennis

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd  in deze teelt. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen worden ingezet.

Van Aert Flowers BV heeft voor de verschillende demo’s op deze innovatiedag  een perceel beschikbaar gesteld. Delphy heeft diverse onderzoeksobjecten  aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos  zijn de onderzoeksobjecten en andere innovaties in de Pioenroos te bezoeken en worden deze toegelicht  door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.

Vaste onderdelen op deze dag zijn onder andere objecten ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, bemesting, QMS en (duurzame) bestrijding ziekten en plagen. Ook wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Gecombineerd met het objectenveld en de informatiemarkt zijn er plannen voor mechanische onkruidbestrijding, grondbewerking en bewaring pioenroos.

Vanuit ‘v/d Grond’ is een speciale pioeneditie van het vakblad verschenen welke ook u kunt ontvangen. Stuur een email naar vdgrond@xplant.nl

Voor meer informatie over deelname in de objecten kunt u contact opnemen met

Job Jacobs: M. +31 (0)6 5342 72 33      E  J.Jacobs@delphy.nl

Erwin Buschgens: M. 06 204 252 37      E  E.Buschgens@delphy.nl

Programma

Op een perceel van Van Aert Flowers BV zijn begin maart verschillende onderzoeks- en demo-objecten aangelegd:

– bio-stimulanten;

– uitplanten van pioenen die verschillende heetstookbehandelingen hebben ondergaan;

– innovaties vanuit de (internationale) projecten Best4soil, Leve(n)de Bodem Brabant en perceelemissies Noord-Brabant;

– groenbemesters, ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten;

– bemesting;

– (duurzame) bestrijding ziekten en plagen;

– vochthuishouding en perceelemissie

– spuittechnieken;

– QMS en sensoren;

– mechanische onkruidbestrijding;

– grondbewerking;

– bewaring pioenroos;

Ook wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen.