Bron: Thinkstock

Nieuws

Innovaties goed voor varken, boer en milieu

Gepubliceerd op
15 december 2014

Energiebesparing is ook in de varkenshouderij een belangrijk thema. Maar minder stoken betekent minder ventileren en een slechter stalklimaat. Onderzoekers werken aan slimme oplossingen.

In varkensstallen is ventilatie een belangrijk instrument om de temperatuur in de stal te regelen. In de zomer wordt heel veel geventileerd om de stal koel te houden. In de winter wordt vaak weinig geventileerd om de warme lucht binnen te houden en zo op stookkosten te besparen. Het nadeel van weinig ventilatie in de winterperiode is dat de concentraties aan ongewenste gassen (ammoniak), stof en( ziekte)kiemen in de stal erg hoog zijn.

Energie besparen

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees hebben onderzoekers van Wageningen UR gezocht naar manieren om in de eerste plaats energie te besparen en zo mogelijk een energieneutrale stal te ontwerpen. In een rapportage worden verschillende mogelijke manieren om energie te besparen en energie op te wekken, op een rij gezet.

Daarbij worden de alternatieven doorgerekend en worden vervolgens conclusies gegeven over de verschillende opties. Dit levert interessante resultaten op. Een warmtepomp is volgens de onderzoekers duurder dan een HR-ketel of een biomassaketel gevoed met houtsnippers. Ledverlichting is ook voor in de stal de goedkoopste manier van verlichten. En zelf energie opwekken met vergisting en een warmtekrachtinstallatie kan voorlopig nog niet uit vanwege de lange terugverdientijd.

Recirculeren

In een tweede onderzoek is breder gekeken dan alleen naar energiebesparing, en zijn de onderzoekers een ontwerp gaan maken voor een stalsysteem waarin naast energie, ook het stalklimaat en het milieu buiten de stal aandacht kregen.

Zij hebben een integraal, praktisch stalsysteem ontwikkeld waarbij de lucht die uit de stal komt, wordt gereinigd en voor een belangrijk deel (80%) gerecirculeerd. Dit systeem zorgt voor een beter stalklimaat en zeer lage emissies naar het milieu, zonder dat er meer gestookt hoeft te worden. Er is nog wel wat verse lucht nodig om zuurstof aan te voeren en kooldioxide en andere schadelijke gassen af te voeren, maar de concentraties ammoniak en fijnstof liggen een stuk lager.


(Bron foto: Thinkstock)