Activiteit

Inspiratiesessie Bodemverbeteraars: hoop of hype

Spreker: Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer bij CAH Vilentum. 2015 was het internationale Jaar van de Bodem. Hierin is veel aandacht besteed aan het belang en de kwetsbaarheid van de bodem. De bodem is immers de basis voor onze voedselproductie en bovendien belangrijk als reservoir voor zoet water, CO2 en biodiversiteit.

Organisator Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen
Datum

di 7 juni 2016 12:30 tot 12:50

Locatie Aula CAH Vilentum, De Drieslag 2 in Dronten

Door strengere regelgeving en klimaatsverandering zijn boeren steeds meer afhankelijk van natuurlijke eigenschappen van de bodem voor een goede gewasproductie. Veel van deze eigenschappen worden aangedreven door het bodemleven. De kennisbehoefte over het bodemleven is dan ook groeiende; zo ook het aanbod van bodemverbeteraars, al dan niet verrijkt met micro-organismen. De verwachtingen zijn hoog gespannen omdat de problematiek zo groot is. Maar in hoeverre is dat terecht? Gera van Os geeft in deze inspiratiesessie haar visie hierop.

Het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen biedt iedere maand een 20 minuten durende inspiratiesessie aan, met aansluitend een netwerklunch. Het Kenniscentrum wil via de inspiratiesessies kennis uit onderzoek/bedrijfsleven verspreiden en onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven verder met elkaar verbinden.

De inspiratiesessies zijn toegankelijk voor iedereen en worden kosteloos aangeboden. Aanmelden is niet nodig.