Activiteit

Jaarconferentie Techniekpact

Kennisdeling en uitgebreide netwerkmogelijkheden de twee elementen die centraal staan bij de Jaarconferentie Techniekpact 2021. Gedurende dit online event, 14 juni van 13.30-17.00 uur gaan we in diverse inspiratie en verdiepingssessies met elkaar in gesprek over de acht actiepunten die onlangs gepresenteerd zijn door het kabinet.

Organisator Techniekpact
Datum

ma 14 juni 2021 13:30 tot 17:00

Locatie Online

Plenaire talkshow met live cooking! In de studio worden bijzondere gerechten klaargemaakt met innovaties op Foodtech gebied. Gasten zijn o.a. Arie Slob (Demissionair Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), Liesbeth Luijendijk (Director AgroFood & Development OnePlanet), Mona Keijzer (Demissionair Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat), Thea Koster (Voorzitter Techniekpact), André Kuipers (Ruimtevaarder en Ambassadeur Techniekpact), Peter Kerris (Gedeputeerde provincie Gelderland), Tijs de Bree (Gedeputeerde provincie Overijssel).

8 interactieve Parallelsessies:

 • Samenwerking PO en bedrijfsleven
  Als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek, kan voorkomen worden dat ze techniek gaan uitsluiten. Daarom moet Wetenschap & Techniek (W&T) al in de basisschoolleeftijd een prominente plek krijgen.
 • Instroom meisjes en jongeren met een migratieachtergrond in techniek
  Een inspirerende en interactieve sessie over wat je kunt doen om een klimaat op de werkvloer te creëren waarin meisjes en jongeren met een migratieachtergrond zich thuis voelen, zodat dit talent vaker gaat kiezen voor een carrière in de techniek.
 • MKB-route in het HBO
  Komend jaar krijgt het programma 'Mkb-route in het hbo' meer en meer vorm. In zeven pilots gaan onderwijsinstellingen, branche- en werkgeversorganisaties aan de slag met het ontwikkelen van werkend leren trajecten. Twee pilots worden uitgelicht.
 • PPS Tech4Food
  Bij de start van het Techniekpact in de regio Foodvalley nam het net ontstane Knooppunt Techniek het initiatief tot het opzetten van een publiek private samenwerking; de PPS Tech4Food was geboren.
 • Van werk naar werk: Regionale Mobiliteitsteams
  In het sociaal herstelpakket van het ministerie SZW is opgenomen dat elke arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam in gaat richten om de gevolgen van de Corona Crisis voor de werkgelegenheid op te vangen. Hoe kunnen de regionale mobiltietsteams eraan o.a. bijdragen dat meer mensen overstappen naar de techniek?
 • Techniekpact Monitor: Meten is weten!
  Hoe staat het ervoor met de keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen?
 • Leven Lang Ontwikkelen: Food Academy Nijkerk
  Food Academy Nijkerk (FAN) is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Nijkerk. Hoe geven zij de opleidingen vorm?
 • Regionale samenwerking hybride docenten: Door het woud aan subsidies voor lerarentekort het bos weer gaan zien
  We steken in Nederland veel energie in het oplossen van het tekort in onderwijspersoneel via tal van subsidies en regelingen. Regelingen die verschillen qua voorwaarden, maar inhoudelijk sterk overlappen. Regio Foodvalley heeft de krachten en regelingen gebundeld.

Foodtech en Expo Market met online stands en (regionale) best practices Ontmoet andere deelnemers via chat, netwerk carrousel of een 1-op-1 videogesprek

Net als vorig jaar is de organisatie in handen van regio/landsdeel Oost.