Blogpost

Kennis delen

Gepubliceerd op
12 maart 2015

Als klein meisje zat ik op de bleek (grasveld) achter ons huis ‘les te geven’; eigenlijk meer voor te lezen uit mijn eerste leesboekjes van de nonnenschool. Ik had ook een tuintje, met radijsjes. De eerste hap, wat heerlijk, maar toen ik het aangegeten radijsje weer bekeek kroop er een wormpje uit!

Vader leerde me een gaaskooitje om de plantjes te maken, zodat er geen rupsjes meer aan mijn plantjes konden komen.

Met mijn vriendinnetjes samen hielp ik hun vader op de tuin - glastuinders in het Westland - chrysanten en anjers pluizen. Zieke blaadjes van de cyclamen knippen. Op het Proefstation in Naaldwijk kwam ik op het botanisch lab werken en maakte de eerste introducties van plaagbestrijders als roofmijten en kevers, en het telen op steenwol van dichtbij mee. De opleiding tot Botanisch analist in de avonduren leerde me de achtergrond van dit alles te begrijpen. Zo kon ik bij de afdeling gewasbescherming en afdeling plantenfysiologie heel wat schoolkennis gebruiken en al doende nieuwe kennis opdoen. Meten is weten was daar onze lijfspreuk. De vakbladen kregen we op ons bureau, want je werd geacht wel op de hoogte te zijn van wat leefde onder de tuinders. Én hoe onze onderzoeken naar de tuinder vertaald werden in de vakbladen.

Door vrijwilligerswerk bij de Historische Tuin Westland kon ik, naast het nieuwste van het nieuwste op plantenkennisgebied op mijn werk, oude technieken laten zien aan de bezoekers op de open dagen. Zuurkool maken van witte en savooiekool. Jam en chutney van groene tomaten. Maar ook druiven krenten en perziken dunnen.

Nu gebruik ik de kennis die ik in de loop van die jaren vergaard heb om (volks)tuinders te helpen hun gewassen beter te laten groeien en docenten en studenten in het groene onderwijs te helpen in hun opleiding. Door als documentalist bij de bibliotheek van Wageningen UR rapporten en artikeltjes uit de groene vakbladen van goede trefwoorden en samenvattingen te voorzien in Groen Kennisnet. Hoe zou de witlof-boerin zoeken naar nieuwe informatie over de teelt van haar pennen? Hoe zoekt de moestuinder wat hij ecologisch tegen wortelvlieg kan doen? En hoe zoekt de docent plantenteelt welke biologische bestrijdingmiddelen in de paprikateelt effectief zijn?

Maar onverwacht bood een nieuwe mogelijkheid zich aan. Samen met mijn partner IJsbrand zitten we in het programma ‘Van Hollandse Bodem’, eerste uitzending vanavond NPO1 half negen direct na het nieuws! Zo kunnen we onze kennis van het telen van bloemen en groenten delen met de kijkers, moestuinders, vierkante-meter-tuinders, pottentuinders op hun balkon. Die hebben niks aan vakbladartikelen. Maar wel willen ze zien uitvoeren hoe je een dahlia of tomaat dieft voor meer en grotere bloemen en vruchten. Of horen vertellen dat een aubergine met verwelkingsziekte beter uit de zon gehouden kan worden door haar met een paar kranten te beschermen.