Studiedag

Kennisdag Waterfootprint

Speciaal voor docenten mbo en hbo in groen onderwijs wordt de kennisdag Waterfootprint georganiseerd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Deze dag staat in het teken van watermanagement.

Organisator CoE Open Teelten, CIV Akkerbouw en het Lectoraat Duurzaam Bodembeheer.
Datum

wo 28 september 2016 09:30 tot 17:00

Locatie Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO) Horapark 2 - Ingang West 6717 LZ Ede

Er zijn diverse sprekers uitgenodigd om hun visie te geven op het gebied van water en waterbeheer. Het doel van de dag is de laatste kennis met u delen met betrekking tot bijzondere aspecten van water. Onderwerpen hebben betrekking op zout en zoet water, te veel of te weinig water en de Waterfootprint. Ook wordt stil gestaan bij het gebruik diep-drainage. Uiteraard is de opgedane kennis goed te gebruiken voor nieuwe programmaonderdelen in het onderwijs.

Voor deelname kunt u zich opgeven bij Marieke Otter