Nieuws

Klimaat en energie in de extensieve veehouderij

Gepubliceerd op
14 juli 2015

Boeren en tuinders verbruiken steeds minder energie en produceren steeds meer duurzame energie, dat geldt ook voor ondernemers in de extensieve veehouderij. De uitstoot van broeikasgassen gaat omlaag.

In 2008 heeft de sector met het convenant Schoon en Zuinig ingezet op energiebesparing. De uitstoot van methaan in de melkveehouderij wordt teruggedrongen. Daarnaast zetten bedrijven in op het gebruik van duurzame energie en energiebesparing. Streven is de energie-efficiƫntie met 2 procent per jaar te verbeteren.

Dat kan door duurzame energie toe te passen, door in de praktijk beproefde energiezuinige technieken toe te passen en door mest en mineralen efficiƫnt te benutten. Inmiddels is al veel bereikt, zo blijkt uit het rapport Energie en klimaat in de Agrosectoren (2014):

  • Melkveebedrijven hebben een relatief groot aandeel in de uitstoot van overige broeikasgassen, maar liggen op schema voor reductie ervan.
  • De emissie van broeikasgassen is gedaald van 2,1 kg CO2 per kg melk in 1990 naar 1,4 kg in 2012. Dat is een daling van 31%.
  • Circa 83% van de bedrijven in de melkveehouderij heeft in 2012 energiebesparende maatregelen genomen.
  • Melkveebedrijven produceren hernieuwbare energie. 68 % van het verbruik van alle melkveebedrijven is hernieuwbare energie: windenergie, energie uit zonnepanelen of mestvergisting.
  • In 2012 is de totale zuivelketen voor 14% energieneutraal

Dossiers

Kennis over energiebesparing in de veehouderij vind je in het nieuwe dossier 'Klimaat en Energie in de Extensieve Veehouderij'. Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Agroenergiek.nl en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het dossier sluit aan op het dossier 'Klimaat en Energie in de Agrosectoren'.  Eerder publiceerde Groen Kennisnet het dossier 'Klimaat en Energie Bloembollensector' en 'Klimaat en Energie in de Paddenstoelensector'.

(Bron foto: Silo)