Activiteit

Landelijke Dag B-peen 2021

De jaarlijkse Landelijke dag B-peen in Rutten, Noordoostpolder organiseren Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ op woensdag 6 oktober 2021. Veel actuele aspecten van de reguliere en ook biologische peenteelt komen aan de orde. Kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan centraal!

Organisator Delphy en vakblad ‘v/d Grond’
Datum

wo 6 oktober 2021 10:00 tot 17:00

Locatie Rutten, Noordoostpolder

Programma

Vaste onderdelen op de Dag B-peen zijn het proefveld waar de bezoekers door de adviseurs van Delphy worden langs geleid en de objecten toegelicht. Machine demonstraties en de betrokken bedrijven die als standhouder langs het perceel aanwezig zijn, kunnen vervolgens bezocht worden. De volgende objecten kunt u in ieder geval bezoeken:

  • demo rassen
  • rassenproef
  • Stikstof vergelijk
  • Plantversterkers voor bestrijding meeldauw
  • kali bemesting
  • onkruidbestrijding
  • Dripirrigatie (filmweergave aangelegd drip object)
  • Zweedse bewaarmethode
  • Zaaimat, toepassing machinaal
  • standhouderslint

Bekijk de terugblik

De organisatie is al vol in de voorbereidingen voor de Landelijke Dag B-peen in oktober 2021. Heeft u vragen over mogelijkheden om met uw bedrijf aanwezig te zijn deze dag, neem dan contact op via:

Johan Wander, 06-51376489, j.wander@delphy.nl  (onderzoek akkerbouw algemeen) Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl  (vakblad ‘v/d Grond’) Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl  (standhouders, organisatie)

De organisatie van de Dag B-peen zal aangepast zijn aan de dan geldende corona regelgeving. Afgelopen jaar hebben is de dag B-peen georganiseert met inachtneming van de regelgeving; het programma is aan kleine groepjes bezoekers tegelijk aangeboden in verschillende tijdvakken. Een tijdvak duurde maximaal 2,5 uur voor de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders.

De ruim 100 bezoekers in verschillende tijdsblokken over de gehele dag verdeeld zijn rondgeleid langs de volgende objecten waarbij ieder object is toegelicht door het betrokken bedrijf of een adviseur van Delphy.

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later.  De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.