Studiedag

Landelijke onderwijsdag voor veehouderijdocenten 2019

Thema: Veehouderij op drift ; technologie versus ecologie.

Organisator CIV 2.0
Datum

di 5 november 2019

Locatie Floating farm, Rotterdam,

Vooraankondiging,

Nadere informatie volgt