Lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie

Het lectoraat aardappelketen en sectorinnovatie is doorlopend op zoek naar productinnovaties. Onderwerpen als marktverliezen, het duurzaam maken van de aardappelteelt, het verwaarden van reststromen en biobased toepassingen hebben de volle aandacht van de onderzoekers.

Peter Kooman werkt als lector Aardappelketen en sectorinnovatie nauw samen met de NAK en andere partijen die vertegenwoordigd zijn in het Agrofoodcluster. Kooman heeft een uitgebreide achtergrond in de aardappelwereld. Komend van een aardappelbedrijf heeft hij in Wageningen akkerbouw gestudeerd waarbij de aardappel een hoofdrol speelde.

Tijdens zijn promotie is Kooman de wereld rond gereisd om de productie van verschillende aardappelrassen in relatie tot het klimaat te bestuderen. Vervolgens heeft hij als adviseur verschillende functies gehad waarbij hij agrarische ketens in de bloemen,- groente- en zadensector hielp te verbeteren. In het lectoraat brengt hij zijn expertise en opgedane ervaring samen.

Aardappelketen en sectorinnovatie

Bij het verbouwen van aardappelen komen veel verschillende disciplines kijken. Het gaat om het bestrijden van ziektes, het vinden van de juiste gewasbeschermingsmiddelen en het inspelen op resultaten uit ‘big data’. Het lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie levert een waardevolle bijdrage door nieuwe ideeën te bedenken en oplossingen te ontwikkelen voor de sector.

De aardappelsector ontwikkelt zich volop en staat voor nieuwe uitdagingen. Daarom is het lectoraat doorlopend op zoek naar productinnovaties. Ook het onderzoeken van marktverliezen, het duurzaam maken van de aardappelteelt, het verwaarden van reststromen en biobased toepassingen hebben de volle aandacht van onze onderzoekers.

Het lectoraat Aardappelketen en sectorinnovatie richt zich op:

  • Productie-innovatie en nieuwe aardappelrassen
  • Duurzame aardappelteelt
  • Ecologische gewasbeschermingsmiddelen

Nieuwe rassen

Door innovaties worden er steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling van nieuwe rassen. En worden ondernemers uitgedaagd om hoogwaardig en kwalitatief pootgoed te produceren. Kortom: een zo mooi mogelijke aardappel produceren, verkopen en exporteren. Om dat te realiseren, helpt het lectoraat met het ontwikkelen van een duurzame productieketen.

Data bundelen

Om die te ontwikkelen is er informatie nodig. Wat te denken van één plek voor alle data? Elk bedrijf binnen de Nederlandse aardappelsector verzamelt zijn eigen informatie. Het lectoraat doet onderzoek naar manieren om al deze informatie te bundelen en deze beschikbaar te maken voor de gehele sector. Zo kunnen bedrijven nieuwe oplossingen baseren op basis van ‘big data’.


(Bron foto: Shutterstock)