agrofoodmarketing, foto Thinkstock

Lectoraat AgroFood Marketing (vacant)

Het Lectoraat AgroFood Marketing van HAS Hogeschool richt zich op klantgericht ondernemen en op waardecreatie. In beide speerpunten staat kennis en interactie met de klant centraal.

De consument speelt een steeds grotere rol in de ontwikkelingen binnen de agrofoodsector en drukt nadrukkelijk haar stempel op het gedrag van producenten, de producten, de innovatie en de communicatie. Om die interactie met de klant goed in te richten en te organiseren kan de sector meer en professionelere marketing gebruiken. Een sterkere consumentgerichtheid van (toekomstige) ondernemers is daarvoor een must. Want door het goed begrijpen van consumentbehoeften zijn agrofoodbedrijven veel beter in staat de voedingsconcepten van de toekomst te ontwikkelen. Het lectoraat AgroFood Marketing wil deze professionaliseringsslag graag stimuleren en ondersteunen.

Lectoraat AgroFood Marketing

Het lectoraat is recent gestart aan een 2e termijn. In 2011 startte Harry van Delft als lector om de marktgerichtheid van de agrofoodsector te vergroten. De agrofoodsector is nu, meer dan ooit, op zoek naar mogelijkheden om vanuit het perspectief van de markt en de consument te ondernemen. Die ontwikkeling willen we graag verder vormgeven en versterken. Vandaar dat we nu meer focus aanbrengen op kennis van korte(re) ketens en consumentengedrag daarin. Dat moet helpen om de agrofoodsector verder te professionaliseren als een markt- en klantgerichte ondernemende sector.

Kennis over korte ketens

De behoefte aan transparantie bij consumenten en digitalisering zorgen ervoor dat we met meer korte ketens te maken krijgen. Ketens met, in veel gevallen, slechts één schakel tussen producent en consument. Op dit moment is er nog weinig kennis over consumentengedrag in kortere ketens en weten we niet goed waarom het ene business-initiatief wel werkt en het andere niet. Het lectoraat wil zich de komende jaren richten zich op het verder ontwikkelen van deze kennis via twee routes:

De behoefte aan transparantie bij consumenten en digitalisering zorgen ervoor dat we met meer korte ketens te maken krijgen. Ketens met, in veel gevallen, slechts één schakel tussen producent en consument. Op dit moment is er nog weinig kennis over consumentengedrag in kortere ketens en weten we niet goed waarom het ene business-initiatief wel werkt en het andere niet. Het lectoraat wil zich de komende jaren richten zich op het verder ontwikkelen van deze kennis via twee routes:

  • Kijkend vanuit het perspectief van de consument, naar de Consumer-insights. Het gaat hier om het kennen en beter begrijpen van het oriëntatie- en koopgedrag van consumenten in korte(re) ketens
  • Kijkend vanuit het perspectief van ondernemers in kortere ketens wordt een Korte Keten Monitor ontwikkeld. Doel hierbij is om kennis van succes- en faalfactoren, van de verschillende korte-keten-businessmodellen, te ontrafelen en beter in kaart te brengen. Zowel in nationaal als internationaal perspectief.

Het lectoraat AgroFood Marketing is sterk verbonden met het in 2016 gestarte HAS Consumerlab. Binnen het lab worden consumentenonderzoeken uitgevoerd door HAS-studenten en -docenten. Veel agrofood-ondernemers hebben de weg naar het lab inmiddels al gevonden..

    (Bron foto: Thinkstock)