Bijen, foto Shutterstock

Lectoraat Bijengezondheid

Het lectoraat bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels, en solitaire bijen.In nationale en internationale samenwerkingsverbanden wordt onderzoek gedaan naar imkerpraktijk, de varroamijt en drachtplantaanbod. De verbindende rol tussen NGO’s, onderzoeksinstellingen, terreinbeherende instanties, imkerverenigingen en de agrarische sector staat hierbij centraal.

Het lectoraat bijengezondheid is ingesteld voor een periode van 6 jaar (2015-2021). Karin Steijven werd in september 2015 benoemd als lector. In verband met haar langdurige afwezigheid fungeerde dr. Arjen Strijkstra als plaatsvervangend lector. Vanaf januari 2019 is Frens Pries aangesteld als lector.

Lectoraat Bijengezondheid

Bijen zijn enorm belangrijk in (agro)ecosystemen voor de de bestuiving van gewassen en wilden planten. Veel mensen denken bij het woord 'bij' aan de vernuftige honingbij, die naast dat hij honing produceert ook goed ingezet kan worden als bestuiver bij bijvoorbeeld de fruitteelt, of in de zaadproductie. Maar er zijn nog zo veel meer bijensoorten die snel over het hoofd gezien worden, maar net zo belangrijk zijn. Hommels bijvoorbeeld, zijn in de vrije natuur belangrijke bestuivers, maar kunnen ook goed in kassen ingezet worden bij de productie van tomaten. Daarnaast kent Nederland nog honderden solitaire bijensoorten die samen met hommels en honingbijen voor de bestuiving van een heleboel planten soorten zorgen, en daarmee enorm belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit.

Missie

Dat honingbijen honing produceren is bekend, maar dat maakt dit vernuftige insect nog niet tot de nummer drie van belangrijke landbouwdieren. Haar rol als bestuiver van veel belangrijke gewassen en wilde planten maakt dat ze onmisbaar is in (agro) ecosystemen en gesloten teeltsystemen. Hommels en solitaire bijen zijn complementair in het leveren van deze ecosysteemdienst. Het lectoraat bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijen; honingbijen, hommels, en solitaire bijen.
(Bron: The Buzz about Bees, J Tautz and H Heilmann, Springer, Heidelberg 2008)

Doel

Het doel van het lectoraat Bijengezondheid is tweeledig:

 • Het professionaliseren en innoveren van de bijenhouderij
 • Het verbeteren van habitat voor alle bijensoorten, met name door het bevorderen van drachtplanten en door een bijvriendelijk groenbeheer te stimuleren.

Projecten

 • Interreg B-RAP: een project in de Eems Dollard Regio waarbij
  Universiteit Oldenburg en Van Hall Larenstein i.s.m. het Nederlands Centrum
  Bijenonderzoek, Ökowerk Emden en IMME Bourtanger Moor voor het eerst gaan
  samenwerken met een uniek Citizen Science project
 • RAAK-PRO Varroa: de gezondheid van bijen staat wereldwijd onder druk.
  Dit is niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een potentieel gevaar voor
  de productie van (voedings)gewassen: bijen spelen een essentiële rol in de
  bestuiving. Door selectie varroa resistente bijen creëren, waarmee ook weerstand
  van bijenvolk tegen andere pathogenen verhoogd wordt.
 • Samen voor bijen: doel is om ontbrekende kennis te ontwikkelen en kennis te
  verspreiden over het versterken van de biodiversiteit ten gunste van (wilde)
  bestuivers.

Kenniskring

Binnen de organisatie van de Hogeschool wordt samengewerkt met andere lectoraten, onder andere Weidevogels, Duurzame Melkveehouderij, Food, Health and Safety en Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave.

Marcel Rekers - Van Hall Larenstein Leeuwarden
Truus Rigter - Van Hall Larenstein Leeuwarden
Miriam Velter - Nordwin
Wim van Grasstek - BD-imkers
Frens Pries - InHolland
Karin van Dueren den Hollander - HAS
Linda Abbing - Helicon

(Bron foto: Shutterstock)