overleg, foto Shutterstock

Lectoraat Business & Enterprise Development (beëindigd 1-9-2018)

Het lectoraat Business & Enterprise Development wil de innovatiekracht van ondernemers versterken via marktgericht onderzoek. Ook vertaalt het lectoraat trends in daadwerkelijke kansen voor ondernemers, duurzame verdienmodellen ontwikkelen en startups in de lift zetten. Deze activiteiten moeten de sector versterken, ondernemers een sterkere positie geven in de keten en verdere verduurzaming van de sector aanjagen.

Per 1 februari 2017 is Wim de Koning door HAS Hogeschool benoemd als lector Business & Enterprise Development. Het lectoraat, is een vervolg op het lectoraat Innovatief Ondernemen in de Paardenhouderij, maar met een bredere scoop dan alleen de paardensector. Het lectoraat is een gedeelde leerstoel met Harper Adams University in Groot Brittannië, waar De Koning benoemd is als visiting professor.

De Koning heeft door zijn brede achtergrond veel ervaring met het succesvol creëren en onderhouden van (internationale) duurzame AgroFood waardeketens. Hij is na studies aan de CAH Dronten en de Universiteit Leiden naar Ierland gegaan om daar te promoveren aan de Nationale Universiteit in Galway. Na zijn promotie onderzoek is hij het internationale bedrijfsleven ingegaan. Hier heeft hij commerciële pioniersposities vervuld op het gebied van fast moving goods (dierlijke voeding) bij Alltech en Nutreco. Eenmaal terug in Nederland heeft hij gewerkt bij bedrijven op het gebied van kapitaalgoederen en humane voeding zoals Stork-MPS, MARS en AgroFair. In diverse commerciële functies lag de focus in toenemende mate op de Europese eindconsument, waarbij De Koning onder andere keek naar aspecten als duurzaamheid en de succesvolle verwaarding hiervan.

Lectoraat Business & Enterprise Development

Het lectoraat Business & Enterprise Development richt zich op het stimuleren van (internationaal) ondernemerschap in de agrofoodsector. Het lectoraat wil de innovatiekracht van ondernemers versterken via marktgericht onderzoek. Ook gaat het lectoraat trends vertalen in daadwerkelijke kansen voor ondernemers, duurzame verdienmodellen ontwikkelen en startups in de lift zetten. Deze activiteiten moeten de sector versterken, ondernemers een sterkere positie geven in de keten en verdere verduurzaming van de sector aanjagen.

Kenniskring

Een overzicht van de leden van de kenniskring van het lectoraat Business & Enterprise Development:

 • Monique van Hal
  Hogeschooldocent opleiding Dier- en veehouderij HAS Hogeschool
 • Rian Timmers
  Hogeschooldocent opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness HAS Hogeschool
 • Joep Bartels
  oud-lector HAS Hogeschool en externe ambassadeur


  (Bron foto: Shutterstock)