compost, bron Shutterstock

Lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness (vacant)

Elk bedrijf heeft afval. Grote bedrijven en fabrieken, maar ook melkvee- en akkerbouwbedrijven. Binnen het lectoraat circulair ondernemen in de agri-en foodbusiness hebben we het niet over afval maar over producten en bijproducten. Het lectoraat onderzoekt namelijk hoe deze producten kunnen leiden tot nieuwe businessmodellen en innovaties.

Koen Dittrich is lector circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness. Daarnaast is hij universitair docent bij Rotterdam School of Management aan de Erasmus universiteit. Hij verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het gebied van nieuwe, circulaire verdienmodellen. Deze kennis wil hij inzetten én toepassen binnen de agribusiness.

Lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusines

Bedrijven en huishoudens produceren allerlei groene reststromen. In veel gevallen worden deze verwerkt tot compost. Maar hoe kunnen we de grondstoffen hergebruiken en er nieuwe producten van maken. Denk aan verpakkingen, bio-plastic en biodiesel. Door op een andere manier naar de logistiek van reststromen te kijken, kunnen er interessante nieuwe verdienmodellen ontstaan.

Het lectoraat heeft als doel om samen met bedrijven, gemeenten en provincie oplossingen te vinden voor het verder verwaarden van groene en grijze reststromen. Centrale onderzoeksvraag daarbij is hoe de huidige lineaire waarde(n)ketens moeten veranderen om circulaire verdienmodellen mogelijk te maken. Als lector vervult Dittrich een ‘brugfunctie’ tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de praktijk te stimuleren. En daarnaast te zorgen voor een structurele inbedding van de kennis in het onderwijs. Vooral binnen de opleidingen Bedrijfskunde & agrifood business, Tuin- en akkerbouw en Dier- en veehouderij is het lectoraat circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness actief.

Het lectoraat circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness richt zich op:

  • Het stimuleren van innovaties
  • Nieuwe tools voor het praktijkonderwijs
  • Minder afval, meer rendement

Productiekringloop

Deze nieuwe denkwijze is een circulaire manier van denken. Van afval naar product, in plaats van product naar afval. Oftewel: hoe houden we de kringloop in stand? Het lectoraat stimuleert zo innovaties. En vervult hiermee een brugfunctie tussen bedrijven en het onderwijs.

Omdenken

Eén van de onderzoeken die studenten uitvoeren, is het afvalprobleem van een visverwerker. De visverwerker heeft ruim 60 ton aan graten per jaar over. Wat zijn de mogelijkheden met deze graten? Hoe kunnen we er nieuwe producten van maken en er rendement mee behalen? De studenten zoeken naar passende oplossingen die niet alleen winstgevend, maar ook ecologisch verantwoord zijn.(Bron foto: Shutterstock)