knotwilg, rivier, bron Shutterstock

Lectoraat Circular Economy and Water Resources Management

Het lectoraat Circular Economy and Water Resources Management bij hogeschool Van Hall Larenstein houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten.

Toine Smits studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon zijn carrière in watermanagement en duurzaam rivierbeheer als hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & Planologie (1994-2000) en hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Oost Nederland). Ook was hij als hoogleraar Nature Conservation of Stream Corridors en Sustainable Water Resource Management verbonden aan resp. de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is Smitswerkzaam als hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Een functie die hij combineert met die van lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

Lectoraat Circular Economy and Water Resources Management

Het lectoraat Circular Economy and Water Resources Management is onderdeel van hetApplied Research Centre Delta Areas and Resources van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het lectoraat houdt zich bezig met met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten. Delta's behoren tot de meest vruchtbare en productieve landschapstypen op aarde. Eén op de 15 mensen woont en werkt in een door rivieren dooraderd, vlak land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze dichtbevolkte delta's er grote spanningen bestaan tussen geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht. Nederland heeft veel ervaring om samen met publieke en private partijen in zogenaamde 'Living Labs' of 'Proeftuinen' tot creatieve oplossingen te komen, waarbij het evenwicht tussen deze verschillende belangen zo goed mogelijk kan worden ontwikkeld en gehandhaafd.

    (Bron foto: Shutterstock)