Bodem, bron Thinkstock

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool in Dronten richt zich op een integrale aanpak van de bodem waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens.

Dr. Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer. Naast lector is van Os werkzaam als senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Ze heeft naast haar inhoudelijke expertise veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken.

Gera van Os studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen, afstudeervakken fytopathologie en virologie en promoveerde in 2003.

Duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer staat hoog op de agenda bij praktijk en beleid in de landbouw. Het is noodzakelijk om de bodem dusdanig te beheren dat er niet alleen economische voordelen gehaald worden, maar dat er ook oog is voor de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Dit vergt een integrale aanpak en staat centraal in het lectoraat Duurzaam Bodembeheer.

Lectoraat duurzaam bodembeheer

Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer vervult een 'brugfunctie' tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om innovaties in de praktijk te stimuleren en om te zorgen voor een structurele inbedding van de kennis in het onderwijs. Het lectoraat wil met docenten nieuwe tools voor praktijkonderwijs ontwikkelen. Studenten participeren in het bodemonderzoek van het lectoraat aan de hand van opdrachten van bedrijven, die op hun beurt op deze wijze van het lectoraat kunnen profiteren.