koolzaad, jaknikker bron Shutterstock

Lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen (beëindigd)

Al jaren zoeken wetenschappers naar betere manieren om aan grondstoffen te komen. Want voor grondstoffen geldt: op is op. Door het tekort worden we steeds meer getriggerd om op zoek te gaan naar nieuwe, milieubewuste oplossingen. Het lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen van Aeres Hogeschool stimuleert de transitie naar een biobased economy.

Han van Kasteren is sinds september 2009 lector Duurzame energie en groene grondstoffen. Zijn expertise ligt op het terrein van energie- en milieuvraagstukken. Daarnaast is Van Kasteren werkzaam als onderzoeker voor Telos, een instituut op het gebied van duurzame ontwikkeling van de Universiteit van Tilburg. Ook is hij als project manager verbonden aan het TU/e innovationlab van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Als lector richt Van Kasteren zich op bioraffinage, reststromenverwaarding (o.a. mestverwerking) en energie-opslag. Het lectoraat is vooral actief binnen Tuin- en Akkerbouw, Dier- en Veehouderij en Agrotechniek en Management.

Lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen

De overgang naar een economie die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen vraagt om innovaties. Welke kansen liggen er voor deze vernieuwende economische activiteiten? Het lectoraat ontwikkelt kennis en stimuleert ondernemerschap op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen rond biobased ondernemen gaan in op de onbekendheid van de (technische) mogelijkheden, het gebrek aan voorbeelden en ervaring (geen bestaande markt, pilots), de belemmeringen (regels en bestaande lobbies) en het ondernemerschap (onzekerheden en risico’s).

Het lectoraat Duurzame energie en groene grondstoffen richt zich op:

  • Welke duurzame oplossingen zijn er voor bestaande biobased uitdagingen?
  • Hoe kan beschikbare kennis het beste worden gevaloriseerd en toepasbaar
    gemaakt?
  • Welke innovatiepraktijken leiden tot biobased ondernemerschap?

Innovatief ondernemen

Er zijn nieuwe vormen van ondernemerschap nodig om de transitie re realiseren. Vormen waarbij de grijze sector (chemie) en de groene sector (natuur en landbouw) meer met elkaar zijn verbonden. De studenten zoeken naar oplossingen waarbij het produceren van biomassa voor non-food meer toepassingen zal hebben in onze huidige maatschappij.

(Bron foto: Shutterstock)