glastuinbouw, shutterstock

Lectoraat Duurzame verbindingen in de Greenport

Het lectoraat Duurzame verbindingen in de Greenport richt zich op nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen voor de tuinbouw en ontwikkelt daarnaast kwaliteitsgestuurde logistieke internetsystemen om bijvoorbeeld met 'personalised food' in te spelen op individuele wensen van consumenten in de metropool.

Prof. Dr. Olaf van Kooten is sinds 2011 lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland Delft en doet onder de vlag van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) praktijkgericht onderzoek om de prominente positie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden en te verstevigen. Dit doet hij samen met docenten, studenten, andere onderwijsinstellingen en het werkveld.

Van Kooten studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde op de fotosynthese als biofysicus te Wageningen. Verder was hij onder meer afdelingshoofd bij het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO-DLO) te Wageningen. Vanaf 1999 is hij professor van de leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens van Wageningen University. Hier richt hij zich primair op het tuinbouwketenonderzoek. Tijdens zijn carrière heeft hij zich toegelegd op het voorspellen van productkwaliteit door de gehele keten.

Duurzame verbindingen in de Greenport

Van Kooten onderzoekt nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen voor de tuinbouw en ontwikkelt daarnaast kwaliteitsgestuurde logistieke internetsystemen om bijvoorbeeld met 'personalised food' in te spelen op individuele wensen van consumenten in de metropool. Daarmee kunnen consumenten bijvoorbeeld in de toekomst zeer gespecificeerde voedselpakketten bestellen gebaseerd op hun eigen genetische kaart (personalised food). Zijn onderzoek draagt bij aan duurzaamheid en helpt mensen langer gezond en vitaal te blijven.

Lectoraat Duurzame verbindingen in de Greenport

In de glasgroenteteelt is meer dan de helft van de tuinbouwers technisch failliet, er is geen geld meer voor innovaties. Ondertussen gaan toch veel telers door op de 'oude voet'. Ze produceren waar de markt genoeg van heeft en wat in andere landen veel goedkoper kan. Samen met de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit én studenten van de Inholland-opleiding Tuinbouw & Agribusiness en van de Informatica-opleidingen is Van Kooten daarom begonnen met het SIA-RAAK-mkb-project SamenMarkt om de oude marktwerking te doorbreken. Doel van het project is om samen met glastuinbouwers en ketenpartijen kennis te ontwikkelen waarmee nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen onderzocht kunnen worden. Tuinbouwers zijn dan in staat om op een meer onderscheidende manier producten in de markt te zetten tegen een goede marge.

Studenten kunnen begeleiding krijgen in onderzoeksprojecten zoals de modellering van de teelt, de ontwikkelingen in de glastuinbouwmarkt en de relatie tussen voeding en gezondheid. Bedrijven kunnen steun krijgen bij teeltsturing van gewaskwaliteit, nieuwe marktbenaderingen voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en de relatie tussen verse voeding en gezondheid c.q. smaak. Met het onderzoek sluit het lectoraat aan op de drie onderzoekslijnen van (RIC-AFL): Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool.

(Bron foto: Shutterstock)