stadslandbouw, foto WUR

Lectoraat Duurzame voedsellandschappen in stedelijke regio’s

Het lectoraat Duurzame voedsellandschappen in stedelijke regio’s van Hogeschool Van Hall Larenstein wil met toegepast onderzoek en onderwijs een bijdrage leveren aan een meer regionaal georganiseerde voedselproductie.

Na zijn afstuderen in Wageningen in 1991 werkte Noël bij H+N+S, maar sinds 1997 is hij zelfstandig. Noël is actief als vakjournalist: hij zat jaren in de redactie van Blauwe Kamer en is momenteel editor voor het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Landscape Architecture. Van 2004 tot 2009 was hij hoofd Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Daarna werd hij coördinator van het nieuwe beroepservaringsprogramma (tegenwoordig: PEP) en werd hij gevraagd promotie-onderzoek te doen vanuit de Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanuit dat promotie-onderzoek Drawing Time was hij in 2014 visiting researcher aan Copenhagen University.

Water, energie, voedsel en afval zijn altijd belangrijke thema's in Noël’s werk geweest, van de grote schaal van het Nederlandse rivierengebied tot aan regenwateropvang in achtertuinen. Momenteel is hij betrokken bij het project 'Ontwerpen aan de metropolitane voedselregio Amsterdam’ in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creative Industries, Strootman Landschapsarchitecten en Alterra.

Lectoraat Duurzame voedsellandschappen in stedelijke regio’s

Het lectoraat richt zich op het bedenken en bestuderen van nieuwe landschapsarchitectonische concepten voor meer duurzame stedelijke omgevingen, vanuit de invalshoek van voedsellandschappen. Het begrip voedsellandschappen wordt hierbij breed opgevat. Denk bijvoorbeeld aan duurzame voedselproductie in de directe nabijheid van de stad. Of aan netwerken voor voedsel voor lokale markten, zoals professionele stadsboeren en ecologische tuinderijen. Maar ook aan het verbouwen van voedsel door plaatselijke gemeenschappen.

Ook als beleidsthema is voedsellandschap actueel, maar ook internationaal. Mede door het groeiende milieubewustzijn staat voedsellandschap de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De ruimtelijke en landschapsarchitectonische opgave die voedsellandschap, in de brede zin van het woord, met zich meebrengt, is echter nog nauwelijks onderzocht. Het lectoraat zal zich juist op het verkennen van deze ruimtelijke kant gaan richten.

Het lectoraat biedt studenten de mogelijkheid om bij te dragen aan nieuwe ontwerpoplossingen en -strategieën voor de stad van morgen, aan de hand van een actueel maatschappelijk thema. Een uitdagende leeromgeving waar ze in contact komen met nationale en internationale experts. Het lectoraat zoekt internationale samenwerking, onder meer door samen met studenten en docenten van buitenlandse universiteiten en hogescholen ontwerpprojecten te doen. Zo wordt gedurende de looptijd van het lectoraat aan een serie onderwijsprojecten gewerkt die gaan bijdragen aan het ontwerpen van het metropolitane landschap van de toekomst.

Het lectoraat loopt vier jaar en is gestart in maart 2013. Ir. N. van Dooren is als lector verbonden aan het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio's en werkt daarin onder meer samen met Rik Eweg, lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden. Daarnaast werkt het lectoraat samen met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Green Deal Stadsgerichte landbouw.    (Bron foto: WUR)