voedsel, bron Shutterstock

Lectoraat Food Health & Safety

Het lectoraat wil komen tot gezonde en veilige voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in voedingsbehoefte. Voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt. Een derde taak ligt in de netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen. Het lectoraat is actief in het toepassen van fundamentele kennis samen met het MKB.

Anne Schaafsma is sinds 1978 in dienst bij FrieslandCampina en bekleedt sinds 2000 de functie van Senior Scientist Nutrition. Schaafsma is gespecialiseerd in kindervoeding en de invloed die het heeft op de ontwikkeling van hersenen en immuunsysteem.  Als lector is Anne Schaafsma voor 2,5 dag per week bij Hogeschool VHL in Leeuwarden gedetacheerd.

Binnen het lectoraat werken de lector Food Safety (Anne Schaafsma) en associate lector Health & Food (Feike van der Leij) nauw samen. De lectoren willen fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop.

Lectoraat Food Health & Safety

Dit lectoraat houdt zich bezig met gezonde en veilige voedingsproducten om doelgroepen die verschillen in nutritionele behoeften te dienen. Het lectoraat wil fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop. Gezonde voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt binnen het lectoraat. Een derde belangrijke taak ligt in de landelijke netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen om landelijk de topsectoren, en in het bijzonder de voedingsmiddelenindustrie, te bedienen.

Het lectoraat FHS wil kennis en kunde over gezondheid en veiligheid van voeding toepassen in een HBO omgeving om er bedrijven mee te bedienen en er het onderwijs in de agro & food (top)sector mee op een hoger plan te brengen, op een zodanige manier dat een wervende uitstraling ontstaat zodat jongeren worden aangezet te kiezen voor een technisch georiënteerde opleiding in de agro & food sector. Deze ambitie kent drie subdoelen:

 • Onderzoek over gezondheid van voeding, de effecten van voeding op de
  gezonde mens integreren in het onderwijs, met resultaten die leiden tot
  publicaties in vaktijdschriften of die in het onderwijs een blijvende plek
  verwerven. Focus hierbij ligt op de ouder wordende mens.
 • Onderzoek aan management van voedselveiligheid met gebruikmaking van
  kennis van moderne detectietechnieken, de vertaling ervan naar de praktijk,
  en de wettelijke inkadering van de voedselveiligheidsproblematiek in een
  internationaal perspectief.
 • Faciliteren van een platform waar over voeding en gezondheid intensief
  en levendig gecommuniceerd wordt tussen experts uit het bedrijfsleven,
  docenten, projectingenieurs, studenten en lectoren; tevens integrale
  ondersteuning van andere lectoren dan die van het lectoraat FHS.

Kenniskring

Door meerdere malen per jaar bijeen te komen en elkaar van de laatste ontwikkelingen op ieders expertise-gebied bij te praten blijft de kenniskring slagvaardig en alert. Het is de bedoeling dat deze cirkel van expertise een onderdeel van een kennisKETEN gaat worden.

Het lectoraat Food Health & Safety werlt sa,em met o.a. Wageningen UR, Dairy Chain, het MCL, Dairy Campus, University Campus Fryslân, het UMCG, bedrijfsleven en melkveehouders.

(Bron foto: Shutterstock)