grazende koeien, bron Shutterstock

Lectoraat Grasland en Beweiding

Als koeien grazen, produceren ze melk. Hoe meer ze grazen, hoe meer melk er wordt geproduceerd. Dankzij toonaangevende innovaties op het gebied van begrazing krijgen we meer grip op de beweiding. Dat is het doel van het lectoraat Grasland en Beweiding. We onderzoeken hoe je meer melk verkrijgt uit gras. Met meer rendement en minder werk.

Agnes van den Pol-van Dasselaar is sinds 1 januari 2015 lector Grasland en Beweiding in Dronten. Daarnaast werkt Van den Pol als senior onderzoeker Gras en Beweiding bij Wageningen UR Livestock Research. Ze staat in Europa bekend als een gerenommeerd onderzoeker op het gebied van gras en beweiding.

Vanuit de European Grassland Federation is Van den Pol de trekker en voorzitter van de internationale werkgroep Beweiding. Aeres Hogeschool verwacht met dit lectoraat een extra impuls te geven aan toegepaste kennis en innovaties, die noodzakelijk zijn om beweiding naar een hoger plan te tillen. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Wageningen UR is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Lectoraat Grasland en Beweiding

Beweiding is voor de Nederlandse melkveehouderij al jaren een belangrijk thema. Door het ontwikkelen van de juiste grasproductie kunnen de koeien langer naar buiten om het gras kort te grazen. Wat resulteert in een hogere melkproductie. Ondernemers werpen veel praktische vragen op, die het lectoraat uitwerkt.

Het lectoraat Grasland en Beweiding richt zich op:

  • Nieuwe tools voor het praktijkonderwijs
  • Vernieuwende technieken voor beweiding
  • Oplossingen voor meer productieve grasproductie

Melkproductie vs. grasproductie

De sector in Nederland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in huisvesting en dierenwelzijn. Voor kennis over beweiding reisden onderzoekers en ondernemers af naar landen als Ierland en Nieuw-Zeeland. Landen waar ze in dezelfde periode innovatiever waren op dit gebied. Die kennis moeten wij nu ook toepassen. Zodat bedrijven zich meer kunnen focussen op de grasproductie, in plaats van enkel de melkproductie zelf.

Toepasbare informatie

Het lectoraat heeft actuele en innovatieve kennis op het gebied van beweiding en maakt deze toepasbaar voor het bedrijfsleven. De studenten van Aeres Hogeschool participeren in het beweidingsonderzoek. Dit doen ze aan de hand van opdrachten op initiatief van verschillende bedrijven. Het bedrijfsleven kan vervolgens inspelen op de uitkomsten en daarmee toekomstgericht te werk blijven gaan.

Deelname aan projecten

Het lectoraat is naast andere projecten ook betrokken bij het internationale project ´Europeses uitwisseling graslandinnovaties: Inno4Grass´.

(Bron foto: Shutterstock)