bos, foto Pixabay

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

HAS Hogeschool heeft samen met de Provincie Noord-Brabant het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen.

Het lectoraat levert een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikt het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Zo kunnen natuur en landschap een prominentere rol spelen in de circulaire economie, de biobased economy, duurzame energie, de agrofoodketen en zorg en volksgezondheid. Het lectoraat zorgt hierin voor praktische toepassingen.

Daan Groot en Erwin van Woudenberg ontwikkelen sinds 2012 onder de naam 'De Natuurverdubbelaars' business cases voor natuurprojecten. Zo maken zij investeren in de natuur economisch rendabel, met een zo hoog mogelijk rendement. Sinds 1 januari 2016 zijn Groot en Van Woudenberg de nieuwe lectoren van het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur. Op 10 oktober 2017 hielden lectoren Daan Groot en Erwin van Woudenberg hun inaugurele rede.

Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

Vaak worden natuur en economie tegenover elkaar gezet. Dit zie je ook terug in de sectorale scheiding tussen landbouw en natuur. Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg zijn van mening dat natuur de basis is van alles, ook van ons economische systeem. Daarom zoeken zij constant naar de verbinding tussen economie en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze samen met boeren werken aan manieren om door meer te doen voor natuur ook een betere boterham te kunnen verdienen. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook op de vermarkting van agrarische producten. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur moet nieuwe verdienmodellen voor natuur opleveren, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk.

Juist het doorvertalen van innovatieve idee├źn en wetenschappelijke inzichten in praktijkgericht onderzoek kan echt het verschil maken voor de kwaliteit en de beleving van natuur in Noord-Brabant. De lectoren verwachten voorbeelden te kunnen ontwikkelen waarbij de natuurwaarden in Noord-Brabant omhoog gaan en de boeren tegelijkertijd een betere boterham gaan verdienen, terwijl de afhankelijkheid van overheidssubsidies omlaag gaat. Noord-Brabant zal een voorbeeldgebied worden voor Nederland en de Europese Unie. Hiervoor moeten over vier jaar de concrete projecten in de praktijk zijn gebracht in Noord-Brabant.

    (Bron foto: Pixabay)