Lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken

Het lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken onderzoekt hoe kennis creëren en leren als collectief plaatsvindt in een sociale, culturele context. En hoe we daarin de werelden van de lerende, de school en de praktijk met elkaar kunnen verbinden. Op een responsieve wijze. Dit lectoraat doet onderzoek naar leren als een constructief, cultureel en sociaal proces van theorie- en kennisontwikkeling. Het proces waarin studenten in het samen leren hun collectieve en eigen ideeën (theorieën ontwikkelen, zich eigen ideeën te verbinden met die van anderen en bestaande kennis, en voort te bouwen op en overstijgen van elkaars ideeën.

Frank de Jong heeft twee lectoraatsthema’s onder zijn hoede: Responsief Onderwijs, in het programma Impact voor transitie in agri en food, en daarnaast Kenniscreatie en ecologisch intelligent handelen. Centraal in zijn denken staat dat het de leerling, student of werknemer is die ‘leert’. Hij of zij ontwikkelt zijn ideeën, theorieën of wijsheid in een culturele, sociale context met anderen. De kennisontwikkeling in dit collectieve leerproces van zingeving aan informatie om ons heen heeft zijn interesse..

De Jong is sinds 2006 fulltime lector bij de faculteit in Wageningen. Sinds 2010 is hij master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Zijn basis ligt, naast in het detailhandelsonderwijs en de sociale academie, in de leerpsychologie en experimentele psychologie. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Tilburg University. De Jong onderzocht het zelfstandig leren door interne regulatie van het leerproces. De Jong werkte bij verschillende universiteiten (Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit, en bij het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie en NS opleidingen.)

Lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken

Het lectoraat richt zich op:

  • Welke factoren – zoals zelfregulatie, co-regulatie en kennisopvattingen –een rol spelen in de kennisontwikkeling van studenten?
  • Hoe ontwikkelt de inhoudelijke ontwikkeling zich in dit collectieve-individuele proces? En tot welke wijsheid leidt dit?
  • Hoe geven docenten vorm en inhoud aan hun rol in het proces van dit ideegecentreerd onderwijs? Hoe draagt een zo’n leerproces als samen kennis bouwen bij aan het de ecologisch denken van studenten? En is ‘ideegecentreerd’ een goede basis voor responsieve didactiek?
  • Hoe ondersteunen social media en forums als Knowledge Forum en Wiki het proces van leren als kennis creëren?
  • Hoe ondersteunen semantische learning analytics in handen van studenten hun gezamenlijke proces van hun kennisontwikkeling, en ecologisch denken?

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Responsieve leeromgeving
  • Transitiedenken in de agri en food productie en -business
  • Analyseren van co-creatie in het leren van studenten en professionele leergemeenschappen.

    (Bron foto: Thinkstock)