koeien, bron Shutterstock

Lectoraat Management van Rundergezondheid

Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Diergezondheid en dierwelzijn vormen niet voor niets een belangrijke schakel binnen de sector. Met het lectoraat Management van Rundergezondheid spelen Aeres Hogeschool Dronten en GD in op ontwikkelingen in de Nederlandse rundveehouderij.

Binnen het lectoraat ligt de focus op gezondheid van dieren, maar ook op de relatie met dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie. Welke preventieve maatregelen kunnen veehouders nemen om dierziekten te voorkomen? Hoe houden we gezonde koeien gezond?

Annet Velthuis is sinds 1 januari 2018 lector Management van Rundergezondheid in Dronten. Daarnaast werkt Velthuis als onderzoeksmanager rundvee bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van diergezondheid. Na haar studie Dierwetenschappen met focus op Veterinaire Epidemiologie en Genetica bij Wageningen University en haar promotie in de Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie werkte ze elf jaar in Wageningen bij de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie met als focusgebieden Economie van Diergezondheid en Voedselveiligheid).

In haar functie als lector zal Velthuis een bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van rundergezondheid in relatie tot maatschappij en dierwelzijn.

Lectoraat Management van Rundergezondheid

Met het lectoraat Management van Rundergezondheid verwacht Aeres Hogeschool Dronten meer kennis te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij waarbij preventief management een belangrijke rol speelt: ‘Gezonde koeien, gezond houden’. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool Dronten en de Gezondheidsdienst voor Dieren is hierbij van grote toegevoegde waarde.


(Bron foto: Shutterstock)