landbouw, stad, foto Wageningen UR

Lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

Het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie richt zich op onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Deze businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame, circulaire economie in de groene sector met shared value (meervoudige waardencreatie) als organiserend principe.

Dr. Pieter Jelle Beers studeerde Milieugezondheidskunde aan Maastricht University en promoveerde in 2005 aan de Open Universiteit Nederland op het onderwerp ‘Kennisdelen in Multidisciplinaire Teams’. Hij werkte als onderzoeker en docent aan de TU Delft en aan Wageningen University en als programmacoördinator bij TransForum in Zoetermeer. Hij is hij onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT, gelinkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt daar onder meer samen met het Nieuw-Zeelandse Agresearch in de context van het Primary Innovation programma. Per 1 juni 2016 is hij door HAS Hogeschool aangesteld als lector Nieuwe Business Modellen.

Lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

Het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie richt zich op onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Deze businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame, circulaire economie in de groene sector met shared value (meervoudige waardencreatie) als organiserend principe.

Voor die omslag is een breder waardenperspectief nodig dan we nu hanteren. Het lectoraat onderzoekt daarom businessmodellen die op basis van shared value bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiesystemen in agro, food en leefomgeving. Shared value is ontwikkeld door de Harvard Business School (Porter et al) en betekent dat bedrijven niet alleen economische waarde produceren (winst), maar ook ecologische en sociale waarden. Waarden dus die gedeeld worden door verschillende partijen in de samenleving.

Het bouwen van business cases in nauwe samenwerking met ondernemers, het verdisconteren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten, het valideren van uitgangspunten en kritische succesfactoren voor nieuwe businessmodellen en het nieuwe ondernemerschap staan daarbij centraal. Doel is om vanuit een businessinsteek te werken aan de omslag van het huidige agrofoodproductiesysteem naar een circulaire, functionele en biobased economie om daarmee de leidende positie van Nederland als kennisland op het gebied van agro, food en leefomgeving te versterken.

Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie bestaat uit de volgende leden:

 • Marjo Baeten, Hogeschooldocent opleiding Management van de Leefomgeving
 • Erwin Boumans, Hogeschooldocent opleiding International Food and Agribusiness
 • Jos Wesselink, Hogeschooldocent opleiding Dier- en veehouderij
 • Hans Heesen, Hogeschooldocent Tuinbouw en akkerbouw
 • Rolf Kerkhof Mogot, Docent opleiding Bedrijfskunde en Agri-foodbusiness
 • Bram van Helvoirt, Docent opleiding International Food and Agribusiness
 • Bram Smeijers, Docent opleiding Management van de Leefomgeving

Samenwerkingen

 • Coen van Ruiten, Senior Adviseur HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen
 • Monique de Knegt, Senior Adviseur HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen
 • Toon Keijsers, Hogeschooldocent opleiding International Food and Agribusiness

  (Bron foto: Wageningen UR)