teeltsytemen, foto Thinkstock

Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Het lectoraat Nieuwe teeltsystemen van HAS Hogeschool richt zich op technologieontwikkeling binnen de teelt. Die ontwikkeling opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw, juist ook als het gaat om vermindering van negatieve milieueffecten

Jasper den Besten (1956) studeerde Tuinbouwplantenteelt aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen (thans WUR). In 1981 werd Jasper docent Tuinbouw (plantenveredeling, groenteteelt) aan HAS Hogeschool. Het was voor hem een unieke kans om onderzoek & ontwikkeling te combineren met werken met jonge mensen. Als docent heeft hij destijds het vak plantenveredeling vorm gegeven en was hij onder andere actief als beleidsmedewerker bij de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw, betrokken bij het opzetten van Engelstalige tuinbouwopleidingsvarianten en initiatiefnemer bij een recente HAS-opleiding Toegepaste Biologie.Sinds mei 2010 is Jasper den Besten actief als lector Nieuwe Teeltsystemen.

Lectoraat Nieuwe teeltsystemen

Technologieontwikkeling op allerlei gebied opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw, juist ook als het gaat om vermindering van negatieve milieueffecten. De daadwerkelijke toepassing van deze technieken in de praktijk, in de verschillende teelten, stuit echter bij herhaling op grote problemen.Elke teelt is een uitgebalanceerd netwerk waarin gewaskeuze, hardware met de daarmee samenhangende technologie├źn en de benodigde kennis, ervaring en werkwijzen intensief met elkaar verweven zijn.

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren. Het lectoraat zal door middel van praktijkonderzoek een methodiek proberen te ontwikkelen om stap voor stap de totale systeem innovatie tot stand te brengen. Het lectoraat zal de komende vier jaar een aantal projecten starten die globaal volgens deze cyclus worden opgezet. In het eerste jaar zullen klimaatkamers worden gebouwd en getest. Naast een bruikbare, algemene methodiek leveren de projecten dus ook een aantal daadwerkelijke applicaties op, die kunnen leiden tot marktintroductie. H
Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat richt zich op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden om expertise te versterken. .

    (Bron foto: Thinkstock)