voeding, bron Thinkstock

Lectoraat Voedsel en Gezond Leven

Voedsel en gezondheid, je kunt geen krant of tijdschrift open slaan of er wordt iets over gemeld of bediscussieert. We weten allemaal dat gezond voedsel een positieve werking heeft op onze gezondheid. Maar er spelen steeds meer vragen, onder meer welke relaties zijn er tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven. Het lectoraat Voedsel en Gezond Leven gaat daar mee aan de slag.

Sigrid Wertheim-Heck is sinds 1 oktober 2016 lector Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere. Sigrid heeft ruim 20 jaar internationale ervaring in business en value chain development, markt- en consumentenonderzoek, en distributie- en marketingstrategie met een focus op voeding. Ze is gepromoveerd aan Wageningen Universiteit in consumptie sociologie met een onderzoek naar gezonde, veilige en duurzame voedselconsumptie binnen de snel moderniserende stedelijke context van Vietnam.

Vanuit haar interesse in mondiale grootstedelijke voedselzekerheid vraagstukken, spits Sigrid zich in haar lectoraat toe op de relatie tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven. Centraal in het lectoraat staan de alledaagse, veelal routinematige, consumptiepraktijken van verschillende bevolkingsgroepen in de context van de dynamische stadsregio Almere.

Lectoraat Voedsel en Gezond Leven

In onze westerse samenleving is voedsel overal verkrijgbaar. Voedselschaarste behoort tot het verleden en voedselzekerheid is voor de overgrote meerderheid van de bevolking een vanzelfsprekendheid. De voedselschaarste en seizoensgebondenheid van voedsel vroeger hebben plaatsgemaakt voor jaarronde beschikbaarheid van voedsel. De voedselvoorzieningsstructuur verandert. Hierdoor komen de voedselproductiesystemen onder druk te staan. De stedelijke ontwikkeling en de variƫteit aan socio-economische en culturele achtergronden zijn ook van invloed op onze voedselconsumptie.

Het lectoraat Voedsel en Gezond Leven richt zich op vragen als:

  • Waarom eten we wat we eten?
  • Hoe relateren consumptie patronen aan voedselvoorzieningssystemen en -structuren?
  • Hoe zijn deze patronen verankerd in het dagelijks leven?
  • Hoe kunnen we voor alle groepen binnen stedelijke gebieden duurzame voedselconsumptie bevorderen ten behoeve van een gezond leven

Samen met studenten van de studies European Food Business, Toegepaste biologie, Biologie, voeding & gezondheid en Geo, media & design onderzoekt het lectroaat op welke wijze je duurzame en gezonde voedselconsumptie kunnt bevorderen.

Het lectoraat stimuleert brede samenwerking en is tevens betrokken bij de ontwikkeling van Advanced Metropolitan Solutions ((AMS) samenwerkingsverband Wageningen Universiteit, TU Delft en MIT Boston), de Flevocampus en de Floriade.