kievit, bron Shutterstock

Lectoraat Weidevogels

Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogelbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein, waarbij de belangrijkste ambitie aansluiting bij de praktijk is.

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met de kennisoverdracht en uitwisseling met collectieven. Zij is gepromoveerd op een onderwerp rondom agrarisch natuurbeheer en is al enige jaren werkzaam voor Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) en nu bij boerennatuur.nl waarvoor zij 2 dagen in de week werkt. Dit laatste waarborgt de verbinding met de kennisagenda van de collectieven en draagt bij aan de landelijke uitrol van de activiteiten.

Lectoraat Weidevogelbeheer

Het lectoraat - dat per 1 mei 2016 van start is gegaan - werkt vanuit de vragen die de omgeving stelt. Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo.

De ambitie is dat in de ontwikkeling van het lectoraat ook andere groene onderwijsinstellingen betrokken worden.  De belangrijkste ambitie is de aansluiting bij de praktijk, niet in de laatste plaats de boerenpraktijk. Vraagstukken uit die praktijk zijn leidend voor het toegepast onderzoek en projectenprogramma.

Het lectoraat begon met een groot project over kruidenrijk grasland. Hoe leg je het aan? Hoe beheer je het? Wat zijn de voordelen voor diergezondheid en de bodem? Andere belangrijke thema's zijn waterbeheer en predatiebeheer. Manhoudt wil laten zien dat het meerwaarde heeft om goed met je omgeving om te gaan, dat dat een positief effect heeft op je hele bedrijf'.

(Bron foto: Shutterstock)