Lectoraten Dairy

De ontwikkeling van een (inter)nationale professionele, marktgerichte, duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij staat centraal binnen het lecotraat Dairy.

Melk en zuivelproducten vormen een essentieel onderdeel in het leven van een toenemend aantal mensen. Voor baby’s is er de zuigelingenvoeding, bijna iedereen drinkt een glas melk bij het ontbijt of de lunch en wie neemt er niet een lekkere bak yoghurt of vla na het avondeten?

Door de toenemende wereldbevolking neemt de wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten ook toe, terwijl deze internationale zuivelmarkt steeds meer een open en concurrerend karakter krijgt. Daarnaast winnen biologische producten steeds meer aan terrein en hechten consumenten en producenten meer waarde aan duurzaamheid. Herkomst van en verhalen achter producten maken een steeds groter wordend deel uit van het productieproces.

Dit biedt Nederlandse zuivelbedrijven kansen om haar historisch sterke positie verder uit te breiden. Internationaal concurrerende en verantwoorde melkveehouderij vereist geavanceerde landbouwsystemen volgens de Nederlandse normen en een samenleving die hier de ruimte voor wil geven. Om dit draagvlak te creëren moet o.a. rekening worden gehouden met de biologische en duurzame aspecten waar iedere voedingsmiddelenindustrie vandaag de dag wereldwijd mee te maken krijgt.

Het lectoraat voert binnen het Applied Research Centre van Hogeschool Van Hall Larenstein praktijkonderzoek uit voor, met en in de beroepspraktijk met betrokkenheid van studenten en docenten van Van Hall Larenstein. Lokaal en internationaal werkt het lectoraat aan projecten die niet alleen het bedrijfsleven verder helpen, maar die zorgen voor een wereld die wij door kunnen geven aan volgende generaties. Het lectoraat Dairy werkt aan toekomstbestendige innovaties en onderzoeken voor een nieuwe generatie professionele melkveehouders en erfbetreders.

Vier onderzoekslijnen

Binnen het lectoraat Dairy wordt aan de volgende vier onderzoekslijnen gewerkt die allen geleid worden door een lector of associate lector:

Sustainable Dairy Farming

Wiepk Voskamp-Harkema
Wiepk Voskamp-Harkema

Binnen deze onderzoekslijn staat het Nederlandse programma van de ‘Duurzame Zuivel Keten’ centraal. Onderzoek wordt uitgevoerd naar het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid, de verlenging van de levensduur van koeien, en de verduurzaming van het gebruik van grasland.

Lector is Wiepk Voskamp-Harkema.

Dairy Value Chains

Robert Baars
Robert Baars

Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van de positie van alle actoren in de productieketen. Onderzoek naar samenwerkingsvormen in diverse internationale living labs draagt bij aan meer inzicht in de positie van het melkveebedrijf en de kans voor toepassing van verschillende business modellen om waarde te creëren.

Associate lector is Robert Baars.

Kenniskring

Het lectoraat wordt ondersteund door een kenniskring. In de kenniskring nemen docentonderzoekers deel. Zij zijn direct of indirect betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksprojecten en de uitrol van de ontwikkelde kennis naar het onderwijs. De kenniskring Dairy bestaat uit:

Docentleden:

 • Gelein Biewenga
 • Goaitske Iepema
 • Jan Hania
 • Stef Groot-Nibbelink
 • Titia Fokkema-vdPloeg
 • Jitty Oosterga-Land
 • Casper Zoete
 • Ben Rankenberg
 • Johan Meinderts
 • Resie Oude Luttikhuis
 • Marco Verschuur

Staff:

 • Bert van der Scheer - VHL/COE - acquisitie
 • Hester Postma - FD – secretariaat
 • Tamara Wind

(Bron foto: Pixabay)