Nieuws

Lesmateriaal workshops Waterklaar breed beschikbaar

Gepubliceerd op
30 oktober 2018

Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast én extreme droogte. Om de problemen te beperken kunnen we zoveel mogelijk tuinen Waterklaar maken. Om te weten hóe je dat doet, heeft het project Limburg Waterklaar voor verschillende doelgroepen workshops ontwikkeld. Dit lesmateriaal is voor iedereen beschikbaar.

Op de site Waterklaar.nl zijn de workshophandleidingen met het lesmateriaal te vinden. Er zijn workshops voor verschillende doelgroepen:

  • Basisworkshop leerlingen
  • Basisworkshop volwassenen
  • Verdiepingsworkshop Advies & Ontwerp
  • Verdiepingsworkshop Uitvoerders
  • Workshop ambassadeurs

De workshops zijn ontwikkeld met steun van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). Het KCNL verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis als netwerkorganisatie van onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen met verschillende projectpartners werkt KCNL aan procesmonitoring en kennisdeling. Daarnaast wordt ingezet op structurele inpassing van kennis over klimaatvriendelijke tuinen in onderwijs en nascholingstrajecten.

Meer over het project Limburg Waterklaar!