Activiteit

Manifestatie GroenPact

Noteer het alvast in uw agenda: op donderdag 29 november vindt de Manifestatie GroenPact plaats in Fort Voordorp in Groenekan (nabij de Bilt). Het belooft een mooi spektakel te worden, met studenten en leerlingen in de hoofdrol.

Organisator GroenPact
Datum

do 29 november 2018 13:00 tot 18:00

Locatie Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28A, 3737 BK Groenekan

De Manifestatie GroenPact vindt plaats van 13.00-18.00 uur en wordt georganiseerd voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is: bestuurders, staf, docenten, bedrijfsleven en beleidsmakers.

Blik op de toekomst

De dag staat in het teken van wat er al is bereikt binnen GroenPact. Maar ook wordt er gekeken naar de toekomst en de uitdagingen waar we nog voor staan. Dit doen we vanuit het perspectief van jongeren: studenten en leerlingen. We kijken vanuit hun blik naar de innovatieve groene sector en de toekomst van groen onderwijs. Ook de minister van LNV is uitgenodigd voor deze middag.

Workshops

Er zijn workshops die zijn toegespitst op de diverse doelgroepen die aanwezig zijn op de manifestatie. Aan de hand van inhoudelijke thema’s gaan de deelnemers met elkaar aan de slag.

Innovatieprijs en battle

Studenten en leerlingen (van vmbo tot universiteit) kunnen meedoen aan de prijsvraag voor het beste innovatieproject. Ze kunnen hiervoor projecten aanmelden waarbij onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Per onderwijsniveau worden 3 projecten genomineerd en 1 winnaar gekozen. De winnaars krijgen een bedrag om het project ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook vinden op de manifestatie de finalebattles van Groene Helden plaats met leerlingen uit het basisonderwijs.

Meer informatie en details over programma volgen in september.