Cursus

Masterclass Aquaponics

In 2050 verwachten we met 9.8 miljard mensen op aarde te wonen, waarvan circa 70% in de steden. Hoe gaan we iedereen van veilig voedsel voorzien? En lossen we maatschappelijke vragen op rond voedselzekerheid, voedselveiligheid, schaarste aan grondstoffen, water en energy. Hoe gaan we om met uitdagingen als local-forlocal, internationalisering en consumentenwensen zoals gezond, gemak en betrouwbaar.

Organisator OnderwijsVernieuwingsProgramma
Datum

di 10 oktober 2017 10:00 tot 16:00

di 31 oktober 2017 10:00 tot 16:00

di 12 december 2017 10:00 tot 16:00

Locatie diverse locatie

Aquaponics is al bekend sinds de Azteken, maar is ook de veelbelovende innovatie in de landbouw die een stevig deel van het voedselprobleem kan helpen oplossen.

Aquaponics verbinden met trends als local voor local, urban farming, telen in leegstaande gebouwen, beperken van CO2 uitstoot, traceerbare producten, eerlijke en duurzame productie zonder schadelijke toevoegingen.

Het OnderwijsVernieuwingsProgramma organise een 3-daagse masterclass die gehouden wordt op verschillende proef- en zichtlocaties in Nederland waar aquaponics al werkt.

Doelgroep: Docenten, vmbo, mbo en hbo die tijdens de masterclass samen lesmateriaal ontwikkelen en delen. Het eindproduct wordt op Groen Kennisnet geplaatst.

Doel: Inhoudelijke professionalisering omtrent Aquaponics: Praktijkkennis door middel van excursies en theorie door middel van kennisdelen en presentatrices door experts Masterclass Aquaponics

Inhoud 'alles in relatie tot aquaponics', o.a.:

 • basis visteelt – interactie vis en water, basis kennis voeren van de vis, gedrag van de vis in gevangenschap, dierenwelzijn, belangrijkste vissoorten
 • basis plantenteelt – interactie plant en water, belangrijkste soorten,
  milieu technische eisen
 • waterkwaliteit – wat is waterkwaliteit en hoe meten we de kwaliteit, wat vormt bruikbaar water voor aquaponics, waterkwaliteit parameters: omschrijving en controle
 • Grondbeginselen opbouw Aquaponics systeem – ontwerp principes, to do and not to do, vistank ontwerp en afmetingen, soorten hydrocultuursystemen en de toepassingen, bio filtratie- basisprincipes, verwijdering sedimenten, waterpompsystemen en welke zijn geschikt, waterverwarming systemen, Kascontrole en klimaatcontrole in de kas.
 • Werken met de materialen: vistanks, hydro systemen, watertransport, elektronica, infrastructuur, bouwmateriaal
 • Verwarming water
 • Bouwen van aquaponics systemen
 • Telen op zoet- en zilt water; zoet- en zoutwatervissen
 • Planten als energieleveranciers van de toekomst?

Structuur/ opbouw: Tijdens de eerste drie masterclass dagen combineren wij het bezoek aan een praktijklocatie met inhoudelijke workshops, verzorgt door experts. Tevens delen we de ervaringen uit het internationale Erasmus+ project Aquaponics New Novelty in Education (ANNIE). De terugkomdag is om te leren van de resultaten: wij delen onderling de ervaringen, wisselen we lesmaterialen uit en bespreken we de werkvormen.

Data: 10 oktober, 31 oktober, 12 december;

Terugkomdag dinsdag 10 april 2018. Alle dagen zijn de tijden van 10.00 tot 16.00 uur

Deelname is kosteloos. Omdat wij als organisatie wel kosten maken, brengen wij kosten in rekening bij “no show”. Tevens is deelname gekoppeld aan het delen van lesmaterialen.

Aanmelden: deadline voor aanmelden is 15 september. Maximum aantal deelnemers is 20 personen. Mail naam, kennisinstelling, e-mailadres naar gerry.kouwenhoven@inholland.nl