Studiedag

Masterclass Natuurinclusieve Landbouw

Het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) organiseert samen met het Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een masterclass 'Natuurinclusieve Landbouw'.

Organisator OnderwijsVernieuwingsProgramma's Voedsel & Consument, Dier, Plant, Natuur & Leefomgeving in samenwerking met EZ en RVO
Datum

ma 3 oktober 2016 10:00 tot 16:00

Locatie Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ Utrecht

Natuurinclusieve landbouw is een combinatie tussen functionele biodiversiteit, begeleidende biodiversiteit en co-existentie. Het gaat dus om zowel mens, gedrag, handelingsperspectief en verdienmodellen en raakt Plant, Dier, Voedsel en Natuur.

Natuurinclusieve Landbouw is een actueel thema, urgent en een onderwerp waar veel partijen actief op zijn. Een start is gemaakt met de transitie in de agrarische sector. Zo is het binnen het ministerie van Economische zaken een van de beleidsthema’s en ondrzoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de impact van het thema, zowel voor de ondernemer als het onderwijs.

Programma

 • 9.30 uur Inloop en ontvangst
 • 10.00 uur Kick off, “Kansen en bedreigingen”, Gerry Kouwenhoven, Voorzitter OVP
 • 10.10 uur Keynote speakers
  Jan Willem Erisman, Directeur-bestuurder Louis Bolk Instituut
  Jan Willem Straatsma, Manager duurzame melkveehouderij FrieslandCampina
 • 11.00 uur Koffie-thee pauze
 • 11.15 uur Keynote speakers
  Doeko van ’t Westeinde, Bestuurder Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
  Adrian Langereis, Vicevoorzitter NoorderlandMelk/ Weide Weelde
 • 11.45 uur De maatschappelijke opgave, Ellen Reuver, Senior Beleidsmedewerker Ministerie van Economisch zaken De volgende gezamenlijke stap, Conny Clazing, Projectleider Directie Nationale Programma’s RVO
 • 12.15 uur Lunch
 • 13.15 uur Aftrap middagprogramma, Gerry Kouwenhoven
 • 13.20 uur Gesprek aan de keukentafel. Thema’s worden ingeleid door Jan Willemsens (BoerEnGroen), Adrian Langereis (NoorderlandMelk), Julian Langelaan (Op Beemster Klei), Martijn Buijsse (Veldleeuwerik) en Udo Teunis (Bionext).
 • 15.00 uur Koffie/ thee en Terugkoppeling: posterpresentaties
 • 15.15 uur Reflectie vanuit de verschillende topics
  Dier, door Alfons v.d. Belt,
  Plant, door Kees Westerdijk,
  Natuur & Leefomgeving, door Derk Jan Stobbelaar,
  Voeding & Consument, door Gerry Kouwenhoven
 • 16.00 uur So What’s Next? en afsluiting

 • Doelgroep - Onderwijs & Onderzoek(docenten, lectoren, onderzoekers) Dier, Plant, Natuur & Leefomgeving, Food, Ondernemers, Overheid
 • Deelname is gratis - Lunch is inbegrepen

Je kunt je aanmelden voor de Masterclass: