Activiteit

Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid

Deze online bijeenkomst is voor onderzoekers, praktijkprofessionals en maatschappelijke organisaties die in tijden van klimaatverandering willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant, dier en milieu.

Organisator NWA
Datum

vr 16 april 2021 10:00 tot 16:00

Locatie Online

Tijdens een online bijeenkomst brengt NWA  onderzoekers, praktijkprofessionals en maatschappelijke organisaties bij elkaar die in tijden van klimaatverandering willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant, dier en milieu. NWA organiseert deze matchmaking in het kader van het NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid. Doel is gezamenlijk te komen tot vernieuwend onderzoek en concrete adaptatiemaatregelen, met focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland, zowel in het stedelijk als landelijk gebied. De organisatoren streven daarbij naar brede consortia waarbinnen onderzoekers en andere partijen uit het fysiekesociale én zorgdomein intensief met elkaar samenwerken.  

Programma 

De online bijeenkomst op 16 april biedt een gevarieerd en interactief programma om ideeën voor projecten uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Het programma op hoofdlijnen

 • 10.00-12.00 uur: Doel en achtergrond van het NWA-programma, inspirerende sprekers (Werner Schouten namens Jonge Klimaatbeweging en Machteld Huber over Positieve Gezondheid) en sessies over domeinoverstijgende vraagstukken
 • 12.00-14.00 uur: Lunchblok met de mogelijkheid om 1-op-1-gesprekken te voeren en een Q&A-sessie over de NWA-call for proposals
 • 14.00-16.00 uur: Verdiepende themasessies en next steps

   Het programma zal op basis van uw input nader worden ingevuld.

   Platform: kansen voor nieuwe samenwerking

   Om matchmaking zo optimaal mogelijk te faciliteren is naast de bijeenkomst ook een matchmakingsplatform ingericht, een primeur voor dit NWA-programma. Na registratie krijgt u toegang tot dit platform, waarmee u verschillende opties heeft om expertise te zoeken en nieuwe samenwerkingen te vormen met partijen uit diverse sectoren. Kijk op Hoe werkt dit platform voor uitleg en mogelijkheden. 

   NWA hoopt met dit platform bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe netwerken, die niet meerwaarde hebben voor dit NWA-programma, maar ook voor andere initiatieven of toekomstige programma's. Het platform zal in ieder geval bestaan tot de deadline voor indiening van beknopte aanvragen (3 juni 2021). 

   Informatie over de call

   Kijk voor meer informatie over de call for proposals bij NWA-call.