Meer dan de helft van de jongeren staat open voor groen

Op woensdag 13 juni werd het onderzoek ‘De groene sector aantrekkelijk voor jongeren’? gepresenteerd aan belangstellenden uit het groene onderwijs en bedrijfsleven. De belangrijkste conclusie: meer dan de helft van de jongeren staat open voor een loopbaan in de groene sector. Het onderzoeksteam onderscheidde hierbij drie verschillende typen.

De aanvankelijke interesse van jongeren leidt echter niet automatisch tot een keuze voor een beroep in de groene sector. Nog geen 5% van het aantal studenten in Nederland kiest uiteindelijk voor een groene opleiding. Er werd tijdens de bijeenkomst uitgebreid stil gestaan bij de (mogelijke) oorzaken hiervoor. De betrokkenheid van de deelnemers bleek hoog. Er werden vele vragen gesteld en suggesties gedaan.

Verschillende typen

Het onderzoeksteam deelden de geïnteresseerde jongeren in drie verschillende typen:

  1. Technologie minded jongeren (30%)
  2. Breed geïnteresseerde jongeren (27%)
  3. Terughoudende jongeren (43%).

Elke groep heeft specifieke kenmerken en eigen waarden waarom zij geïnteresseerd zijn in de groene sector.

Naast een potentiële interesse voor de groene sector bij meer dan 50% van de jongeren, viel in dit onderzoek op dat veel leerlingen niet weten wat de mogelijkheden en kansen in groene sector zijn, ze hebben weinig vastomlijnde ideeën over toekomstige opleidingen en carrière.

Conclusie

Conclusie uit het onderzoek is dat er vooral gewerkt moet worden aan het bekender maken van de groene sector bij jongeren. Hierbij moeten we ze vooral aanspreken op hun eigen specifieke interesses en waarden, zoals uitgewerkt in de verschillende typen in het onderzoek.