Nieuws

Met minder energie een perfecte roos

Gepubliceerd op
7 april 2016

Ook met de principes van het nieuwe telen, energiezuinige belichting en besparing op verwarming, kun je een perfecte roos telen. Het komt aan op beheersing van het kasklimaat.

Kun je met 30 % minder energie, 50% besparing op CO₂ en 25% minder gewasbeschermingsmiddelen rozen telen zonder enige concessie aan de kwaliteit te doen? Dat is waar het om draaide in het tweejarig praktijkonderzoek naar de Perfecte Roos dat is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek sloot aan bij een vraag van rozentelers die rozen van topkwaliteit op een duurzame wijze willen telen. In juli 2015 verscheen het onderzoeksrapport 'Een perfecte roos: energiezuinig geteeld.'

Kwaliteit

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er veel mogelijk is. Twee jaar lang deden onderzoekers ervaring op in een kas voorzien van diffuus glas, koeling met OPAC’s (Ovale Pijpen Air Conditioning -warmtewisselaars), LED-tussenbelichting, actieve ventilatie onder het gewas en drie schermen. Doelstelling was om in 2 jaar 20% te besparen op belichting, 40% op verwarming en 25% minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, waarbij de kwaliteit van de roos het hele jaar constant moet zijn. Een perfecte roos werd gedefinieerd als een roos met een verhouding van gewicht/lengte van 0,85 g/cm, een knopgrootte van minimaal 5 cm en een houdbaarheid van minimaal 10 dagen.

Luchtvochtigheid

Na twee jaar onderzoek met het ras 'Red Naomi' bleek dat er veel mogelijk is. Zonder te tornen aan de kwaliteit van de roos lukte het om 17% op elektriciteit te besparen en 30% op warmte. Dat was wat minder dan de doelstelling, maar de doelstelling voor CO2-besparing, ruim 50%, werd wel gehaald. Na twee jaar concludeerden de onderzoekers dat aan het einde van het experiment de doelstelling voor productie en kwaliteit op de meeste punten was gerealiseerd. De sleutel tot kwaliteit heeft veel te maken met gewasverzorging en beheersing van de luchtvochtigheid.

Door gebruikmaking van de koelinstallatie met de OPAC-warmtewisselaar konden de onderzoekers de kastemperatuur laag houden. Maar bij lagere kastemperaturen kan de luchtvochtigheid stijgen. En een hoge luchtvochtigheid is nadelig voor de kwaliteit van de bloemen. Het maakt een gewas gevoeliger voor schimmels. De vraag bleef hoe je die luchtvochtigheid nog beter kunt beheersen. Daarom is nog een vervolgproef uitgevoerd die dit voorjaar is afgesloten.

Vervolgonderzoek

In dat vervolgonderzoek, dat bij GreenQ Improvement Centre in uitgevoerd, is gekeken wat belichting doet. Kun je met een speciale belichtingsstrategie en uitgekiende schermen de teelt optimaliseren? Vakblad Onder Glas schrijft over dit vervolgonderzoek in een paar artikelen. Het gewas is stabieler geworden, is te lezen in het artikel Lucht aanzuigen boven scherm moet klimaat verbeteren. De productie komt in 2015 op meer dan 300 rozen per m2 en gemiddeld takgewicht van 55 gram. In 2014 was dat nog 280 stuks van 56 gram.

(Bron foto: S[i]lo)