Nieuws

Mineralenmanagement en goede economische prestaties melkveebedrijven

Gepubliceerd op
27 juli 2019

Hoe kan je als melkveehouder mineralen beter benutten en verliezen beperken? Kan dat samen gaan met goede economische prestaties? En zo ja, hoe krijg je dat voor elkaar?

Om die vragen te beantwoorden, vergeleken onderzoekers van Wageningen Economic Research (onderdeel van WUR) de 25% best presterende bedrijven met de rest. In een digitale brochure presenteert WUR inzichten in de samenhang van mineralenmanagement en economische prestaties van melkveebedrijven.

Deze digitale brochure is een interactieve publicatie die goed bruikbaar kan zijn binnen het onderwijs. Met de knoppen (die zowel op de cover als aan de rechterzijde van de individuele pagina's van het document te vinden zijn) kan snel naar de verschillende onderdelen van de publicatie genavigeerd worden.

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

Het LMM is een integraal monitoringprogramma met als doel het volgen en vastleggen van de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op Nederlandse landbouwbedrijven.

In het LMM is in 2016 geconstateerd dat 'Koeien & Kansen-bedrijven' (voorlopers van melkveebedrijven) betere resultaten scoren op het gebied van mineralenmanagement dan andere melkveebedrijven, ondanks vergelijkbare saldo's en inkomens uit bedrijf per 100 kg melk.

Strategische keuzes

In de interactieve publicatie is te zien dat goed mineralenmanagement prima samen kan gaan met goede economische prestaties en dat dit op vele manieren bereikt kan worden. Dat laatste wordt ook geïllustreerd met elf inspirerende profielen van boeren en hun 'best practices' die bewijzen dat goed mineralenmanagement prima te combineren is met goede economische resultaten. Wat opvalt is dat de bedrijfskenmerken (aantal koeien, intensiteit, mate van beweiding, jongveebezetting, etc.) nauwelijks bepalen of een onderneming goed presteert.

Wat de succesvolle ondernemers kenmerkt is dat ze duidelijke strategische keuzes maken. Ze weten waar ze goed in zijn, maken plannen gericht op de lange termijn en volgen de uitgezette lijn. Ook blijkt het vakmanschap op de best presterende bedrijven opvallend goed. Deze melkveehouders creëren de juiste omstandigheden om grond en dieren efficiënt te laten produceren.

(Bron foto: Shutterstock)