Bijeenkomst

NWA Matchmaking Event Groen en Gezondheid

Aeres Hogeschool Almere organiseert op donderdag 23 mei een NWA Matchmaking Event Groen en Gezondheid. Deze bijeenkomst is gericht op het formuleren van een onderzoeksagenda en het vormen van consortia op het gebied van groen en gezondheid voor toekomstige calls in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA).

Organisator Aeres Hogeschool Almere
Datum

do 23 mei 2019 10:00 tot 15:00

Locatie Aeres Almere Stadhuisstraat 18, 1315 HC Almere

Een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat blootstelling aan groen positief bijdraagt aan gezondheid en welbevinden. Een groene omgeving wordt onder andere gerelateerd aan stressvermindering, meer sociale cohesie en meer bewegen. Alhoewel er al veel bekend is, staat het onderzoeksveld op veel vlakken nog in de kinderschoenen. Met name wat de vertaalslag naar de praktijk betreft liggen er nog grote uitdagingen; hoe ziet bewegingstimulerend groen of een groen belevingspark eruit? Welke interventies in het groen bevorderen daadwerkelijk gezondheid(sgedrag)? Naast relevantie voor de preventieve gezondheidszorg zijn dergelijke vragen ook relevant bij de ontwikkelingen rond de leefstijlgeneeskunde. De NWA biedt mooie mogelijkheden om grote stappen te zetten in het onderzoek. De vraagstukken raken aan de routes Kwaliteit van de leefomgeving en Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling, incl. de Kennisagenda Preventie van deze laatste route.

Tijdens dit event willen we met elkaar nagaan hoe de onderzoeksagenda er op de korte en middellange termijn uit moet zien; welk onderzoek is nodig, welke interventies die de groene leef- en zorgomgeving betreffen hebben potentie en kunnen we in de praktijk toetsen, op welke doelgroepen moeten we focussen en hoe gaan we als universiteiten, hogescholen en groene- en gezondheidspartners hiermee aan de slag in het kader van de NWA.

Voor wie?

Dit NWA Matchmaking Event is bedoeld voor onderzoekers van universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en mensen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en -preventie, de openbare ruimte of de groene sector. De input uit de praktijk is essentieel voor het formuleren van een relevante onderzoeksagenda!