Studiedag

Nascholing Natuurlijk groen voor (v)mbo-docenten

Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een onderdeel van het nieuwe vmbo-profiel Groen. Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De cursus Natuurlijk groen is bedoeld voor (aankomende) docenten die in dit keuzevak les gaan geven en willen weten hoe je een goede invulling kunt geven aan het keuzevak. Tijdens deze dag leer je alles over agrarisch natuurbeheer.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

do 10 oktober 2019 09:15 tot 16:00

Locatie Natuurmuseum de Wielewaal, Tiendweg 26, 3411 NB Lopik

ls onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een nieuwe invulling. Natuurlijk groen gaat over agrarisch natuurbeheer, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. De eindtermen in het keuzevak benadrukken het aandachtsveld als een neventaak van de agrarische sector. Het keuzevak kent verschillende componenten:

 • Ethisch (maatschappelijk): de houding van de mens t.o.v. het (natuurlijke) landschap;
 • Ecologisch: hoe functioneert het landschap/ de natuur op de
  agrarische bedrijfsvoering. En hoe reageert het landschap/de natuur op
  veranderingen binnen de agrarische bedrijfsvoering?;
 • Technisch: hoe kun je maatregelen uitvoeren om inheemse wilde flora en fauna te ondersteunen;
 • Economisch: wat levert het op? Kosten en baten.

Op basis van deze vier componenten ontdek je gaandeweg de betekenis en de rol van dit keuzevak in de opleiding van een leerling en hoe je daar als docent invulling aan kunt geven.

De cursus wordt gegeven door Sander Rijneveld. Opgeleid als docent natuur en communicatie is hij actief rond de Wielewaal, een natuureducatiecentrum in het Groene Hart aan de rand van de Utrecht in de gemeente Lopik.

 • Groepsgrootte: Maximaal 10 personen
 • Kosten: € 30 incl. lunch (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)

Werkwijze

Op de nascholingsdag doorlopen we een drietal fasen:

 1. Verkenning: Wat is natuurlijk groen? Wat is “natuur” ook al
  weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat
  vmbo-leerlingen daar kennis van hebben? 
 2. Werkvormen: Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan
  we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat
  je daarvan als docent al weet en in je lespraktijk toepast. We gaan op
  zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.
 3. Onderwijs en ideeën: Wat kun je als het ware zelf gaan doen in jouw onderwijspraktijk?

Programma

 • 9:15 - 9:45 uur Kennismaking: ontvangst met koffie/thee.
 • 9:45 - 10:45 uur Oriëntatie: wat is landschap
  voor ons / voor jou (je favoriete landschap) / voor de natuur? Wat zijn
  landschapselementen en waarom zijn deze belangrijk? Hoe ziet het
  landschap rond jou school er uit?
 • 10:45 - 11:45 uur Verkenning: wat hebben vogels en dieren in het landschap nodig (voedsel, veiligheid, voortplantingsmogelijkheid, verbinding)?
 • 11:45 - 12:30 uur Analyse: praktische opdracht.
 • 12.30 - 13.00 uur Pauze: boerenlunch.
 • 13:00 - 14:00 uur Verdieping: op excursie, landschapselementen en flora en fauna herkennen.
 • 14:00 - 15:00 uur Verdieping: gastspreker
  medewerker Agrarische natuurvereniging Lopikerwaard en erfvogeladviseur
  over weidevogelbeheer, erfvogels en bescherming.
 • 15:00 - 15:30 uur Conclusies en aanbevelingen:
  breng aan de hand van wat je gezien en geleerd hebt de mogelijkheden
  voor erfvogels en natuur rond je school in kaart. Maak op deze manier
  een kansenkaart die we na afloop bespreken.
 • 15:30 - 16:00 uur Afsluiting en evaluatie.