Studiedag

Nascholing vmbo Groen: Stadslandbouw, een nieuw verdienmodel in de groene sector

Als onderdeel van het nieuwe vmbo-examenprogramma profiel Groen zijn de keuzevakken 'Groene zorg', 'Natuurlijk groen' en 'Groei en oogst' ontwikkeld. In deze cursus kijken we naar innovaties en de toekomst in de agrarische sector in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek. Deze cursus wordt gegeven door Bart Willems, docent Warmonderhof en Wil Sturkenboom, ondernemer en oprichter van Fruittuin West.

Organisator Aeres Hogeschool
Datum

do 7 juni 2018 09:45 tot 16:15

Locatie Fruittuin West Tom Schreursweg 48 1067 MC Amsterdam

 • Duurzaamheidsdoel 1: (vakgerelateerd) nieuwe ‘zaken’ in de
  agrarische sector. Denk dan bijvoorbeeld aan stadslandbouw, het
  zorgbedrijf, de boerderijwinkel, recreatiebedrijven, groene
  dienstverlening. Deze nieuwe ‘zaken’ worden ook wel samengevat onder de
  noemer verbrede landbouw.
 • Duurzaamheidsdoel 2: duurzaam leren
 • Duurzaamheidsdoel 3: ontwikkeling van betekenis (praktijk)opdrachten toepasbaar in de vmbo-lessenDoelgroep

Docenten/aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak gaan verzorgen of al verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende genoemde keuzevakken.

Inhoud

In de cursus staat de praktijk van stadslandbouw centraal. De visie, de uitingsvormen, duurzaamheid en ondernemerschap komen aan bod gedurende de dag. Nieuwe businessmodellen geven vorm aan de verbrede landbouw. Vanuit de beroepspraktijk wordt de aandacht verlegd naar educatie en didactische en pedagogische mogelijkheden die een verbinding maken tussen het vmbo onderwijs de beroepspraktijk. De cursus wordt praktisch ingericht. Enerzijds is daar het vakonderwerp: nieuwe ‘zaken’ in de agrarische sector; anderzijds wordt er tijdens de cursus leeractiviteiten aangeboden die het perspectief op leren in de praktijk verbreedt en verdiept.

Programma

 • 09.45 Inloop, verzamelen in het tuincafé.
 • 10.15 Welkom en kennismaking
 • Rondleiding
  en in gesprek met de ondernemer. Onderwerpen: Bio-meiler, reststromen,
  water en energie, ondernemerschap, nieuwe businessmodellen,
  werkprocessen,
 • 12.00 Gesprek: de kantelende maatschappij met Bart Willems
 • 12.30 Lunch
 • 13.00 Praktijk: het maken van keuzes aan de hand van snoei-instructie door Wil Sturkenboom
 • 14.30 Kippen, witlof en educatie door Bart Willems en medewerkers van de Fruittuin
 • 16.00 Afsluiting

 Prijs €25,- per persoon