Studiedag

Nascholing vmbo groen: 'Gezonde dieren' en 'Het houden van dieren'

De vmbo-bijscholing 'Gezonde dieren en Het houden van dieren' richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van de keuzevakken 'Gezonde dieren' en 'Het houden van dieren' binnen het nieuwe vmbo-profiel Groen. Deze cursus geeft een inhoudelijk inzicht in de keuzevakken, de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

ma 19 november 2018 09:45 tot 16:15

Locatie Groenhorst Barneveld, Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld
Prijs € 30,00

Als onderdeel van het nieuwe vmbo-examenprogramma profiel Groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. In de keuzevakken komen verschillende onderwerpen aan bod. Tijdens deze nascholing ligt de nadruk op gezondheidscontroles, diergedrag, dierwelzijn en dierverzorging. De cursus geeft een inhoudelijk inzicht in het keuzevak, de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen.

Doelgroep

Doelgroep voor de scholing: docenten of aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken gaan verzorgen of al verzorgen en er weinig ervaring mee hebben.

Werkwijze

De cursus is praktisch ingesteld en dient vooral zicht te geven op het keuzevak. De cursus wordt gegeven op locatie bij Groenhorst Barneveld.

Programma

  • 09.45 uur: Ontvangst mbo Groenhorst Barneveld met koffie
  • 10.15 uur: Welkom en introductie
  • 10.30 uur: Keuzevak Gezonde Dieren
  • 12.30 uur: Lunch
  • 13.00 uur: Keuzevak Houden van dieren
  • 15.30 uur: Evaluatie en afronden
  • 16.15 uur: Afsluiting

Ochtendprogramma

Sara Albone, docentopleider en dierenarts bij Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt het ochtendprogramma (Gezonde dieren). De docent maakt gebruik van leervoorkeurstijlen om verschillende didactische manieren te demonstreren.Het hanteren en de gezondheid van honden staat centraal. Voorafgaande aan de nascholing ontvangen de deelnemers een link om hun eigen leervoorkeurstijlen te ontdekken.

Middagprogramma

Aranka Meester, docent dierverzorging Groenhorst Barneveld verzorgt het middagprogramma (Houden van dieren). De docent maakt gebruik van een ethogram om gedrag van konijnen en knaagdieren vast te stellen. Vervolgens worden er verbindingen gelegd met dierenwelzijn en dierverzorging. Centraal staat de vraag, hoe leer je leerlingen observeren?