Studiedag

Nascholing vmbo groen: Milieuvriendelijke Bloemkunst

De vmbo-bijscholing 'Milieuvriendelijke bloemkunst' richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van de keuzevakken 'Bloemwerk' en 'Groene vormgeving en styling' binnen het nieuwe vmbo-profiel Groen. In deze training kijken we naar de toekomst van het 'vak' in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

do 15 november 2018 10:00 tot 16:00

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, Wageningen, Lokaal 018
Prijs € 30,00

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel Groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. ‘Bloemwerk’ en ‘Groene vormgeving en styling‘ zijn twee van deze groene keuzevakken. Deze cursus is gerelateerd aan de inhoud van de twee keuzedelen. In deze cursus kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Inhoud en onderwijs

Deze cursus borduurt voort op didactische en pedagogische leerconcepten die we allemaal weleens bestudeerd hebben. Het vormgeven van deze concepten is vaak nog niet zo eenvoudig. In de cursus geven we aandacht aan de beroepslogische principes1, de didactische principes2 en de pedagogische principes3 die naar voren komen bij het organiseren van leren en onderwijs in de beroepspraktijk. In de cursus zoomen we in op het maken van authentieke opdrachten, mogelijkheden van integratie van theorie en praktijk, begeleiden en beoordelen.

Inhoud en bloemsierkunst

Oude gevelstenen, schilderijen uit de 17e eeuw… zij laten iets zien van de bloemsierkunst in die tijd, die inspirerend kunnen zijn voor de bloemsierkunst in de huidige tijd. De inspiratie kan uitkomen bij de volgende vraag: hoe kunnen we duurzaam werken als bloemisten, waar lopen we dan tegen aan? Welke materialen gebruiken we dan in de lessen? Welke technieken zijn geschikt voor onze leerlingen en hoe komen we tot betekenisvolle opdrachten?

Uitvoering

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De docent voor deze cursus is Hanneke Maassen; lerarenopleider en vakexpert.

Doelgroep

Doelgroep voor de scholing: docenten/aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Bloemwerk’ en/of ‘Groene vormgeving en styling‘ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere opleiding en ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende deze keuzevakken.

Werkwijze 

De cursus wordt praktisch ingericht. Enerzijds is daar het beroepsgerichte onderwerp ‘milieuvriendelijke bloemsierkunst’, anderzijds wordt er tijdens de cursus leeractiviteiten aangeboden die het perspectief op leren in de praktijk verbreedt en verdiept. Aan het einde van de dag gaan de deelnemers naar huis met lesideeën voor het vmbo onderwijs.

  • Kosten: €30 incl. lunch (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)