Studiedag

Nascholing vmbo groen: Natuurinclusieve landbouw

Tijdens deze dag ontdek je op basis van vier componenten (ethisch, ecologisch, technisch en economisch) de betekenis en rol van het vmbo-keuzevak 'Natuurlijk groen' en hoe je daar als docent invulling aan kunt geven. Deze cursus geeft een inhoudelijk inzicht in het keuzevak, de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

wo 14 november 2018 10:00 tot 16:30

Locatie Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, Wageningen
Prijs € 30,00

Inhoud

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak 'Natuurlijk groen' is een nieuwe invulling. Natuurlijk groen gaat over agrarisch natuurbeheer, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. De eindtermen in het keuzevak benadrukken het aandachtsveld als een neventaak van de agrarische sector. Het keuzevak kent verschillende componenten:

 • Ethisch (maatschappelijk): de houding van de mens t.o.v. de natuur.
 • Ecologisch: hoe functioneert een levensgemeenschap en wat is daarin de invloed van het agrarisch bedrijf;
 • Technisch: hoe kun je maatregelen uitvoeren om inheemse wilde flora en fauna te ondersteunen;
 • Economisch: wat kost het en wie betaalt wat?

Op basis van deze vier componenten ontdek je gaandeweg de betekenis en de rol van dit keuzevak in de opleiding van een leerling en hoe je daar als docent invulling aan kunt geven.

Uitvoering

Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De cursus wordt gegeven door Martien Hontelez. Martien was jarenlang docent en trainer bij AOC Helicon en de Aeres Hogeschool in Wageningen. Momenteel werkt hij als zelfstandig trainer en coach.

Doelgroep

Doelgroep voor de scholing: docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak gaan verzorgen of al verzorgen en vanuit eerdere opleiding en ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende het keuzevak.

Werkwijze

Op de nascholingsdag doorlopen we een drietal fasen: 

 • Verkenning: Wat is natuurinclusieve landbouw? Wat is 'natuur'
  ook al weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat vmbo-leerlingen daar kennis van hebben? 
 • Onderwijskundige organisatie: Tijd (lesrooster) en ruimte
  (lokaliteit) zijn altijd kaderstellend voor de mogelijkheden die je als
  docent hebt bij het uitvoeren van het onderwijs. We formuleren op basis van de eindtermen in het keuzedeel een wensenlijstje en vergelijken dat met de werkelijke mogelijkheden op jouw school. 
 • Werkvormen: Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan
  we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat je daarvan als docent al weet en in je lespraktijk toepast. We gaan op zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.

 • Kosten: €30 incl. lunch (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)