Symposium

Nationale Milieudag 2016

De VVM organiseert de Nationale Milieudag dit jaar op 2 juni 2016 samen met de HAS Hogeschool en ZLTO. Het thema is zoeken naar de voedseltransitie die boer en milieu vooruit helpt.

Organisator VVM, HAS Hogeschool, ZLTO, het Louis Bolk Instituut (LBI) en Schuttelaar & Partners
Datum

do 2 juni 2016 09:00 tot 17:00

Locatie Den Bosch

Het huidige Nederlandse landbouw- en voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Het terugdringen van de nadelige gevolgen van het bestaande systeem is een doodlopende weg. In plaats daarvan moet het systeem zélf veranderen. In andere woorden: niet meer ‘de dingen beter doen’, maar ‘betere dingen doen’. Dit betekent toewerken naar een gezond productie- en consumptiesysteem waarin ons natuurlijke kapitaal – vruchtbare bodems, schoon water, biodiversiteit en een stabiel klimaat – in stand blijft en boeren een fatsoenlijk loon verdienen.

De boer centraal

Belangrijke voorwaarde voor een geslaagde voedseltransitie is het meer centraal stellen van de boeren. Maar dat betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor verduurzaming eenzijdig bij hen wordt neergelegd. Natuurlijk, iedere boer kan in principe keuzes maken in het type machines en hulpmiddelen die hij gebruikt, de inrichting van zijn stallen of het oogsttijdstip van gewassen. Maar zijn keuzevrijheid wordt beperkt door zaken als klimaatverandering, sterk stijgende grondprijzen, de verhoudingen in de voedselketen en liberalisatie van het pachtsysteem. Op dit moment stuurt deze ‘omgeving’ van de boer hem richting winstmaximalisatie op de korte termijn: hij moet snel zoveel mogelijk waarde uit zijn dure grond zien te halen. Dat leidt soms tot een productie die intensiever is dan wat op lange termijn volhoudbaar is. Om aan toekomstige generaties een bloeiend voedselsysteem na te laten, moeten we de zorgen van de boer dan ook gaan delen.

Denk mee!

De 2016-editie van de Nationale Milieudag inventariseert de pijlers van de landbouw van de toekomst. Welke dilemma’s zijn er? Wat zijn de gedeelde belangen van boeren, NGO’s, overheden, voedselconcerns en consumenten? Waar begint de noodzakelijke transitie? De Nationale Milieudag zoekt met sprekers uit de agrarische sector en transitie- en milieuexperts op een open manier naar antwoorden op deze vragen. Dit gebeurt zowel plenair als in een afwisselend workshopprogramma aan de hand van innovatieve ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden.

Programma

Sprekers tijdens het plenaire ochtendprogramma zijn onder meer PJ Beers (HAS Hogeschool) Hans Huijbers (ZLTO) en Hans Dagevos (LEI Wageningen), Jan Willem Erisman (LBI) en Jacomijn Pluimers (Milieudefensie). Tijdens de middag zijn er Sessies.